Information från Rasdata.nu Information om SKK:s Bruksavelspris

Denna text är hämtad ur SKKs informationshäfte "Regler för SKK:s Bruksavelspris och Bruksuppfödarpris".
Detta häfte kan beställas från SKKs informationsavdelning, telefon 08-795 30 30 eller e-post info@skk.se

 

Regler för SKK:s Bruksavelspris

Priset utdelas endast en gång till varje avelsdjur och som bevis för utmärkelsen utfärdar SKK ett diplom.
Avelshane får tillgodoräkna sig poäng för högst 15 avkommor, minimipoäng 50.
Avelstik får tillgodoräkna sig poäng för högst 8 avkommor, minimipoäng 25.
Poängen räknas efter nedanstående tabell.
Meriterna ska ha erövrats i Sverige och endast en merit per avkomma får räknas.
Samtliga avkommor ska dessutom ha erhållit lägst 3:e pris i kvalitetsbedömning i officiell klass på utställning.
Ägare som anser sig vara kvalificerad för SKK:s bruksavelspris kan anmäla detta på härför avsedd blankett.

Poängtabell.
Jaktprovschampionat = 5p
1:a pris elitklass = 4p
1:a pris nybörjar-, unghunds- eller öppen klass = 3p
2:a pris nybörjar-, unghunds- eller öppen klass = 2p
3:e pris nybörjar-, unghunds- eller öppen klass = 1p

Observera att poängen är ungefärlig och beräknad efter nuvarande regler. Det är svårt att utifrån Rasdata beräkna den exakta poängen. Det bör göras manuellt.


Rasdata.nu underhålls av Jörgen Norrblom
Marita BjörlingWebbans Illustrationer har gjort alla loggorna