Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Labdom Pochard

Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Cosmic Cover's Cotton Field Cosmic Cover's Bliss Performance Boxholm 2016-09-20 555555 555555 555555 55   
Öja 2017-08-05 555555 555555 555555 55   
Mellersta Värml 2017-08-27 552555 555555 5   55 5    
Cosmic Cover's Bliss Priceless Sala 2017-07-30         45  1     75 4    
Garpenberg 2017-09-02 253555 455553 455545 55   
Enköping 2017-09-09 355645 546555 555455 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 4545.24.85 4.84.75.2554 4.8554.85.25 4.85 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Garagill Paris Starsholma Hi Lost Enköping 2017-09-09 555455 555555 555555 55   
Starsholma Mark Boxholm 2017-09-20 41 5    555 1     55      
Åtvidaberg 2017-10-18 555555 555555 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.73.754.755 555553.7 555555 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Reedsweeper's Elderberry Reedsweeper's Kite Malmköping 2017-07-25 555555 555555 555555 55   
Reedsweeper's Sparrow Enköping 2017-09-09 555555 555555 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 555555 555555 555555 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.44.64.454.95 4.94.85.1554.1 4.9554.95.15 4.95 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-02-11 / Page updated 11 Feb 2020: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-01-20 / Information from the Swedish Kennel Club 20 Jan 2020