Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Justlike Sam-Torrence

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
                         Läs här
                         Läs här
                         Läs här
                         Läs här
                         Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat                         
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Prov, pris: 3 ekl
En hund som för dagen visar sin styrka i det självständiga arbetet. Behöver bibringas bättre lydnad och dirigerbarhet på vatten. Krafterna tryter emot slutet. Dock kan arbetet motivera ett pris.

Prov, pris: 3 ekl
Utför delar av provet på ett tillfredställande sätt. Brister för dagen i dirigerbarhet (vatten) och till viss mån i söket.

Prov, pris: 3 ekl
En kille med bra markering och landdirigering. Saknar ngt i effektivitet på söket. Måste förbättra sin dirigerbarhet på vatten för att erhålla högre pris.

Prov, pris: 2 ekl
En mkt stark viltfinnare som i de självständiga delarna övertygar i sitt arbete,men där helheten blir något begränsad p g a brister i dirigeringsarbetet.

Prov, pris: 3 ekl
Hanen löser prövningen men tappar i effektivitet p g a sina tröga inlevereringaroch kan bli mer distinkt i sitt sätt att ta signaler.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2019-05-17 / Page updated 17 May 2019: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2019-05-02 / Information from the Swedish Kennel Club 2 May 2019