Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Reedsweeper's Tex Tazze

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Örebro 2013-05-11 454555 546554 455555 55  Läs här
Hallstavik 2013-08-24 455555  45455 554555     Läs här
Garpenberg 2013-08-31 455555 555445 555555 57  Läs här
Örbyhus 2014-07-17 555555 535554 555555 5 5 Läs här
Sörmland 2014-07-21 544545 455555 555555 55  Läs här
Kuså 2014-07-30 454545 555545 555555 5 5 Läs här
Kuså 2014-07-31                          Läs här
Sala 2014-08-16                          Läs här
Kratte Masugn 2014-09-06 45554  445435 555455 55  Läs här
Vingåker 2015-05-02 455555 555555 555555 5   Läs här
Forssjö 2015-05-09 442535 345555 545555 55  Läs här
Gävle 2015-05-16 544555 545535 455655 55  Läs här
Lövnäs 2015-07-25 555555 555554 555555 55  Läs här
Falun 2015-09-19                          Läs här
Hunneberg 2016-08-06                          Läs här
Norra Roslagen 2016-08-20                          Läs här
Lövnäs 2017-07-29                          Läs här
Lövnäs 2017-07-30                          Läs här
Norrköping 2017-08-06                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.44.74.454.55 4.64.45.14.74.54.7 4.84.94.9555 55.35
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Örebro 2013-05-11, pris: 3 nkl
En alert hane som genomför större delen av dagens prov på ett bra sätt. Några diffusa minnesbilder, samt några nedlagda vilt påverkar dagens pris.

Hallstavik 2013-08-24, pris: 1 nkl
En hane som idag genomför prövningen på ett bra sätt, bra sök, kunde vara lite lugnare vid sidan men stör ej.

Garpenberg 2013-08-31, pris: 2 nkl
En mycket trevlig ung hane som gör ett mycket fint apporteringsarbete genom hela prövningen. Lite brister i fotgående och stadga ger dagens pris.

Örbyhus 2014-07-17, pris: 3 ökl
En hund som uppvisar flera goda egenskaper. Gör ett mycket bra fältarbete. Helhetsintrycket störs för dagen av något bristande markeringsarbete.

Sörmland 2014-07-21, pris: 2 ökl
En stabilt arbetande hane med fin markeringsförmåga. Han är en duktig viltfinnare. Idag belastas han något av att han lämnar delar av söket ogenomsökt.

Kuså 2014-07-30, pris: 2 ökl
En mycket arbetsvillig fokuserad labrador med många viktiga retrieveregenskaper. Bra sökarbete, utmärkt samarbetsvilja i arbete. Effektivt markeringsarbete och utmärkta avlämningar. Priset dras ner något pga pip i passiviteten.

Kuså 2014-07-31, pris: 0 ökl
Föraren väljer att bryta provet pga olydnad.

Sala 2014-08-16, pris: 0 ökl
Vid markering på land skadas ett vilt

Kratte Masugn 2014-09-06, pris: 3 ökl
En arbetsvillig hane som har en del goda egenskaper. Mycket effektivt sökarbete och stor vattenpassion. Priset dras kraftig ned av bristande samarbetsvilja och nafsande efter vilt och pip i passivitet.

Vingåker 2015-05-02, pris: 1 ökl
En hund som gör i stort ett utmärkt retrieverarbete. Det lite oroliga fotgåendet påverkar inte priset idag.

Forssjö 2015-05-09, pris: 0 ökl
En arbetsvillig hund med fina apporteringsegenskaper. Skulle önska ett distinktare dirigerings arbete samt även så i markeringsuppgiften. Orkar idag inte hela vägen genom sökarbetet varför pris ej kan tilldelas.

Gävle 2015-05-16, pris: 2 ökl
En trevligt arbetande hane som löser stora delar av prövningen på ett tilltalande sätt. Stadgebrister som oro invid föraren och att hunden piper vid annans hund arbete stör helheten.

Lövnäs 2015-07-25, pris: 1 ökl
En hane som genomför dagens prov på ett mycket bra sätt. Han är väl i hand. En duktig markör. Avslutar med ett bra sökarbete.

Falun 2015-09-19, pris: 0 ekl
En hund som visar bra retrieveregenskaper och en trevlig attityd vid delar av provet. Belastas idag i sökarbetet i uthållighet och mer fokus önskas för att kunna tilldelas pris idag.

Hunneberg 2016-08-06, pris: 2 ekl
Labradorhane med förtjänster. Är något kort i söket och kan ta tecken och signaler bättre för ökad effektivitet. Något orolig under passiv ger dock i stort ett positivt intryck.

Norra Roslagen 2016-08-20, pris: 0 ekl
Prövningen avbryts på grund av att hunden går ur hand.

Lövnäs 2017-07-29, pris: 2 ekl
En trevligt arbetande hane, som löser alla uppgifter på ett bra sätt. Slarviga apportgrepp och för många efterslängar vid avlämning gör att högsta pris ej kan tilldelas.

Lövnäs 2017-07-30, pris: 1 ekl
Genomför dagens prov på ett bra sätt. Framstår som en bra jakthund.

Norrköping 2017-08-06, pris: 0 ekl
En hane med god markeringsförmåga. Fina apporteringar. Samarbetet under dirigeringsarbetet på vatten behöver förbättras väsentligt för denna klass, blir ohörsam. Tappar i effektivitet på söket.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-07-26 / Page updated 26 Jul 2020: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-07-20 / Information from the Swedish Kennel Club 20 Jul 2020