Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Markörens Tosca

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
455555 455555 555555 5 5 Läs här
555555 455555 55 555 5   Läs här
555555 445555 455555 5 5 Läs här
455555 345555 555555 5 5 Läs här
555555 555555 555555 5 5 Läs här
                         Läs här
                         Läs här
Kalix 2004-08-21                          Läs här
Kiruna 2005-08-06                          Läs här
Piteå 2005-08-13                          Läs här
Luleå 2005-08-20                          Läs här
Umeå 2005-09-24                          Läs här
                         Läs här
Sollefteå 2006-07-23                          Läs här
Luleå 2006-08-12                          Läs här
Kiruna 2006-08-26                          Läs här
Skellefteå 2006-09-02                          Läs här
Umeå 2006-09-23                          Läs här
Härnösand 2007-07-21                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.655555 44.65555 4.855555 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Prov, pris: 2 ökl
Starkt arbetande tik och en god jakthund. Måste bli mer distingt i att ta kommandon.

Prov, pris: 1 ökl
En rask och arbetsvillig tik som för dagen stökar med vattendir. Gör i övrigt ett bra arbete.

Prov, pris: 2 ökl
En tik med många goda retrieveregenskaper. Arbetar med fart och stil. Skulle önska bättre åtlydnad av tecken och signaler vid vattendir och slarvar ibland lite vid inleverering.

Prov, pris: 2 ökl
En trevlig tik som visar upp många goda egenskaper såsom sitt sökarbete. Stor apporteringslust och fina apportgrepp. Besitter även en god samarbetsvilja men denräcker inte riktigt till ännu för denna klass högsta prisvalör.

Prov, pris: 1 HP ökl
En väl genomarbetad tik som för dagen utför ett utm arbete och är en effektiv apportör. Väl förd.

Prov, pris: 3 ekl
En hund med stor potentioal som apportör. Har en utm vattenpassion, Engod markör. Brister idag i dirigerbarheten på vatten.

Prov, pris: 0 ekl
Öppnar sin prövning på ett oturigt säätt med två missade dirigeringar och de lydnadsbrister som kopplas därtill då aven störningarna apporteras. I allt övrigt visar hunden sin skickliga apporteringsförmåga och trevliga inställning.

Kalix 2004-08-21, pris: 3 ekl
En mycket arbetsvillig tik som är en utmärkt viltfinnare. Hon gör ett mycket fint sökarbete där hennes självständighet kommer väl till pass. Tyvärr brister hon idag i dirigeringsarbete och skulle önskas mer ihärdig i letande på vattenmarkeringarna.

Kiruna 2005-08-06, pris: 2 ekl
Ett jaktprov där självständigheten är bra men behöver ganska mycket hjälp i markeringsarbete.

Piteå 2005-08-13, pris: 1 ekl
En hund med alla de goda egenskaper en retriever skall ha.

Luleå 2005-08-20, pris: 3 ekl
En tik som i sitt självständiga arbete är konstruktiv och energisk. Självständigheten är stundtals stark vilket hämmar följsamheten. Det sammantagna intrycket blir att tiken förlorar i effektivitet.

Umeå 2005-09-24, pris: 2 ekl
En tik vars förtjänster ligger i hennes utmärkta söarabete och utmärkta markeringsarbete, men som idag behöver lite väl många signaler för att bärga vattendirigeringen.

Prov, pris: 2 ekl
Frånsett en del brister i det självständiga arbetet genomför hunden provet med styrka, motivation och goda resultat.

Sollefteå 2006-07-23, pris: 2 ekl
Frånsett en del brister i det självständiga arbetet genomför hunden provet med styrka, motivation och goda resultat.

Luleå 2006-08-12, pris: 3 ekl
En tik som går genom provet och i vissa av momenten uppvisar mycket goda retrieveregenskaper. Brister för dagen i åtlydnad vid vattendirigering samt väl fast grepp vid avlämningar för att erhålla högre prisnivå.

Kiruna 2006-08-26, pris: 2 ekl
En trevlig tik att se i arbete. Bra balans mellan självständighet och följsamhet. Missbedömer markeringssituationen på vattnet något. Kunde lösa landdirigeringsuppgiften snabbare.

Skellefteå 2006-09-02, pris: 2 ekl
En mycket trevligt arbetande tik som löser alla uppgifter på ett effektivt sätt. Tyvärr är hon för dagen ej helt fast i provets inledning vilket bestämmer dagens pris. Lungt och trevligt förd.

Umeå 2006-09-23, pris: 2 ekl
En tik som för dagen presterar ett utmärkt arbete i sök. Belastas idag av en önskan om en effektivare vattendirigering.

Härnösand 2007-07-21, pris: 1 ekl
En samarbetsvillig tik som i stort löser provet på ett bra sätt. Brister idag i koncentration på en landmarkering vilket inte påverkar priset.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-04-30 / Page updated 30 Apr 2020: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2020