Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Silverstjärnans Nobodys Affair

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
322325 2    4 4554     8 Läs här
222324  35555 455545 5 5 Läs här
444435 455555 555545 5 5 Läs här
455555 455555 555544 5 5 Läs här
4  4 5 435455 449555 5 4 Läs här
Kalix 2004-08-21 433445 445555 455555 5 4 Läs här
Piteå 2004-09-18 634335 555555 555555 5 5 Läs här
Piteå 2005-08-13 335345 355555 555545 5 5 Läs här
Luleå 2005-08-20        4                 Läs här
Kalix 2005-08-27         35  5 4295       Läs här
Gällivare 2005-09-03 355455 435355 555555 4 5 Läs här
Umeå 2005-09-24 2      335555 555555 5 5 Läs här
Piteå 2006-08-19 444444 434455 555544 4 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 3.53.43.83.73.64.8 3.73.84.94.654.9 4.64.75.74.94.54.8 4.8 5.1
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Prov, pris: 0 ökl
En hund som visar fin apportering. Följsam vid förflyttning. Lägger efter en stunds arbete helt av att arbeta varvid föraren och domaren i samråd avbryter provet.

Prov, pris: 0 ökl
Är för dagen ganska okomcentrerad i sitt arbete, föraren väljer att bryta.

Prov, pris: 2 ökl
Naturlig och god apportör med många genuint fina retrieveregenskaper. Problemen som uppstår har mest med fysisk kraft att göra. Blir ngt tung att få ut under sökets slutskede. Trots detta en god viltfinnare.

Prov, pris: 2 ökl
En hane som löser de flesta av provets uppgifter på ett utm sätt. Brister idag lite vid dirigeringsuppgiften då den inte går direkt i vatten.

Prov, pris: 0 ökl
En vattenglad hund. Spontan i apportering, där dock prövningen måste avbrytas efter vårdslös hantering av mås.

Kalix 2004-08-21, pris: 2 ökl
En hund som gör ett bra markeringsjobb. Effektiv vattendirigering. Presterar också prövningen igenom fin apportering. Belastar sig för dagen i sitt sökarbete som ej blir effektivt. Minder små detaljer påverkar också hekheten.

Piteå 2004-09-18, pris: 3 ökl
Hundens förtjänster under dagens prov ligger bl a i utomordentligt fina apporteringar, grepp, lugn och följsamhet. Sökets slutskede då intiativ tryter markant sänker prisnivån en hel del.

Piteå 2005-08-13, pris: 3 ökl
En hund som genomför provet i sin helhet på ett godtagbart sätt. Visar många goda egenskaper, men bristerna i koncentration i söket och lydnaden vid dirigering avgör prissättningen.

Luleå 2005-08-20, pris: 0 ökl
Hunden går ur hand i markeringsarbetet varför prövningen brytes.

Kalix 2005-08-27, pris: 0 ökl
En hund som för dagen har för stora brister i apporteringsgreppet för att tilldelas pris.

Gällivare 2005-09-03, pris: 3 ökl
En hund som löser dagens uppgifter i stort serr bra. Belastas vid stadgan vid förflyttning samt vid markeringsuppgifter, sökarbetet ör däremot mycket tilltalande.

Umeå 2005-09-24, pris: 0 ökl
Provet avbryts under markeringsuppgiften när hunden helt går ur hand och måste hämtas av föraren.

Piteå 2006-08-19, pris: 3 ökl
En hane vart förtjänster idag ligger i hans fältsök och hans fina avlämningar. Tyvärr ligger brister i hans dåliga markeringsarbete för dagen.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-07-26 / Page updated 26 Jul 2020: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-07-20 / Information from the Swedish Kennel Club 20 Jul 2020