Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Reedsweeper's Ruff Stuff

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Stockholm 2009-08-29 544455 555355 555554 4 5 Läs här
Eskilstuna 2009-09-12 545445  55555 555555 5 5 Läs här
Järvsö 2009-09-19                          Läs här
Lövnäs 2010-07-31      5 55   3 4294       Läs här
Lövnäs 2010-08-01                          Läs här
Norrlabben 2010-08-07 555555 445455 555555 5 5 Läs här
Luleå 2010-08-14 533344 535554 355555 4 5 Läs här
Eskilstuna 2010-09-11 444555 456355 555555 5 5 Läs här
Växjö 2010-09-25 533435 545555 555555   5 Läs här
Väse 2010-10-02 435545 455555 555555 5 5 Läs här
Uppsala Vår 2011-05-07 444445 445554 455555 5 5 Läs här
Herräng 2011-05-12 444555 335555 456455 5 5 Läs här
Kuså 2011-05-21 354555 344555 555555 5 5 Läs här
Flen 2011-08-20 433545 455555 459555 5 5 Läs här
Jönköping 2011-10-29 3        5  5 1595       Läs här
Våmhus 2013-07-27 544545 445555 455545 55  Läs här
Våmhus 2013-07-28                          Läs här
Piteå 2013-08-10 455455 355555 555555 55  Läs här
Luleå 2013-08-18 544355 544555 455555 55  Läs här
Enköping 2013-09-14 455555 445555 555555 55  Läs här
Askeby 2013-09-21 554455 555555 555555 55  Läs här
Sunne 2013-09-28 445555 355555 555555 55  Läs här
Örbyhus 2014-07-17        23                Läs här
Hedemora 2015-05-30                          Läs här
Gotland 2016-09-03 522435 445555 455535 55  Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.43.94.14.44.44.9 44.34.94.754.8 4.44.95.74.94.84.9 4.955
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Stockholm 2009-08-29, pris: 2 nkl
En mycket duglig apportör med fin viltfinnarförmåga tack vare sin goda näsa. Hon är en duktig markör och har en genomgående trevlig vilthantering. Belastas idag något i sitt sökarbete samt av brister i stadgan.

Eskilstuna 2009-09-12, pris: 2 nkl
Hon löser idag provets alla delar på ett bra sätt men jag skulle vilja se större koncentration och målinriktning vid sökarbetet. Följsamhet och bra apporteringar genom hela provet.

Järvsö 2009-09-19, pris: 1 nkl
Hund och förare genomför provet på ett fint sätt. Hunden visar utmärkt balans mellan samarbete och självständighet. Hunden visar styrka i alla moment. Lycka till i framtiden!

Lövnäs 2010-07-31, pris: 0 ökl
En tik som gör en bra landdirigering och -markering. Har tyvärr för dagen ett för hårt grepp på duva varav domaren avbryter prövningen.

Lövnäs 2010-08-01, pris: 3 ökl
En hund som använder sin näsa väl samt genomför ett gott dirigeringsarbete. Dessvärre präglas hunden av osäkerhet i flera av dagens situationer. Detta påverkar också viltbehandlingen i vissa situationer. Detta ger dagens pris.

Norrlabben 2010-08-07, pris: 2 ökl
En arbetsvillig tik med bra förmåga på både land och vatten som dock skulle vinna på en aning mer koncentration.

Luleå 2010-08-14, pris: 3 ökl
Tillsammans med husse tar hon sig igenom provet. Saknar gnista och arbetslust i söket. Löser båda dirigeringarna på ett bra sätt.

Eskilstuna 2010-09-11, pris: 3 ökl
En ung tik som genomför delar av provet på ett bra sätt. Bra markeringsarbete. Brister för dagen i sin stadga/samarbetsvilja. Ett effektivare sök vore önskvärt.

Växjö 2010-09-25, pris: 3 ökl
En mycket trevlig tik med många goda egenskaper. En god markör på land, lite diffus på vatten. Lättförd vid dirigeringsarbetet. Tappar tyvärr koncentration vid slutet av sökarbetet och därmed effektiviteten.

Väse 2010-10-02, pris: 3 ökl
En tik som för dagen inger ett okoncentrerat intryck speciellt i sökarbetet. Har idag sin styrka i markeringsarbetet.

Uppsala Vår 2011-05-07, pris: 3 ökl
Löser delar av prövningen. Brister i följsamhet och sökarb, därav priset.

Herräng 2011-05-12, pris: 3 ökl
En mkt behaglig tik som uppvisar bra stadga och fin följsamhet vid sin förare. Gör ett bra vattenarb samt har bra apportering. Är en hygglig sökhund samt gör ett bra markeringsarb på vatten. Skulle vilja se ett mer självklart markeringsarb på land sa

Kuså 2011-05-21, pris: 3 ökl
En hund som visar upp tillräckligt med egenskaper för att prestera ett godtagbart arbete. Brister i samarbete påverkar helheten.

Flen 2011-08-20, pris: 0 ökl
En tik vars styrka för dagen ör markeringsarb och inledningen på söket. Är alltför hård och skadar duva vid det avslutande arbetet, vilket motiverar priset.

Jönköping 2011-10-29, pris: 0 ökl
En tik som gör ett bra markeringsarb på vatten. Inleder söket med bra motivation men provet avbryts då hon är alltför hård i mun och skadar duva.

Våmhus 2013-07-27, pris: 2 ökl
En balanserad labradortik som löser de flesta uppgifterna på ett bra sätt. Kan bli något effektivare på söket samt något distinktare vid något markeringstillfälle

Våmhus 2013-07-28, pris: 2 ökl
En tik som visar på god markeringsförmåga och gott sökarbete. Brister för dagen i dirigeringsförmåga på land, därav dagens pris. Trevligt förd.

Piteå 2013-08-10, pris: 2 ökl
En tik som löser alla dagens uppgifter. För att uppnå maximal effektivitet krävs väsentligt mycket distinktare vattendirigering samt högre intensitet på söket.

Luleå 2013-08-18, pris: 2 ökl
En stabilt arbetande hund med korrekt vilthantering. Hon är bra i hand i dirigeringsarbetet. Behöver öka sin intensitet i sitt självständiga arbete för att nå högsta pris.

Enköping 2013-09-14, pris: 2 ökl
En arbetsvillig tik som gör ett bra sökarbete och i stort sett bra dirigeringsarbete. Tappar i koncentration på markeringsuppgiften på land samt ett vidlyftigt fotgående motiverar priset för dagen.

Askeby 2013-09-21, pris: 1 ökl
En tik som utför hela provet på ett förtjänstfullt sätt. Visar rätt inställning.

Sunne 2013-09-28, pris: 3 ökl
En tik som uppvisar flera goda egenskaper. Har för dagen inte tillräcklig effektivitet i sitt dirigeringsarbete på vatten för att lösa uppgiften.

Örbyhus 2014-07-17, pris: 0 ökl
Föraren avbryter prövningen i ett tidigt skede pga bristande samarbetsvilja vid vattendirigering.

Hedemora 2015-05-30, pris: 0 ökl
Vid det inledande markeringsarbetet skadas 2 vilt så pass att prövningen avbrytes.

Gotland 2016-09-03, pris: 3 ökl
En tik som för dagen inte riktigt verkar vara på hugget. Löser markeringsuppgiften OK. Trög dirigering på land bra på vatten. Sökarbetet är inte godkänt. Bra grepp fina avlämningar.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2019-05-17 / Page updated 17 May 2019: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2019-05-02 / Information from the Swedish Kennel Club 2 May 2019