Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Roekull Rajas Noomi

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Askeby 2014-09-20 445555 555551 255555 5   Läs här
Ornö 2014-09-29 454555  555 5 455455 55  Läs här
Linköping 2014-09-30                          Läs här
Linköping 2015-05-09 2       5 1 5 529355 5   Läs här
Linköping 2015-05-10 555555 555554 354355  5  Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 3.84.74.7555 555453.8 3.54.35.83.855 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Askeby 2014-09-20, pris: 0 nkl
En tik som idag gör ett utmärkt markeringsarbete. Brister i apporteringslusten motiverar dagens pris.

Ornö 2014-09-29, pris: 2 nkl
Hon genomför provets alla delar på ett bra sätt. Brister i samarbetsviljan under fotgående och sökarbetet.

Linköping 2014-09-30, pris: 2 nkl
En tik med fina kvalitéer behöver förbättra sitt samarbete samt finjustera inlevereringarna för att erhålla högsta pris. Duktig markör.

Linköping 2015-05-09, pris: 0 nkl
Prövningen bryts pga olydnad och fel apportgrepp. Blir till slut för hår i mun.

Linköping 2015-05-10, pris: 2 nkl
Positiv, arbetsvillig tik som behöver bättra på sina avlämningar.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2019-01-26 / Page updated 26 Jan 2019: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2019-01-21 / Information from the Swedish Kennel Club 21 Jan 2019