Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Moorman's Amalthea

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Manymills Hornet Odåga's Hampus                           
Södra 2004-09-27 343555 456434 348455 5 5  
Växjö 2006-09-23 355         5 5555        
Karlskrona 2006-10-07                           
Lärkesholm 2007-09-01 354545 457425 555555 5 6  
Odåga's Holly 443544 446435 455454 4 4  
445554 455555 355355 5 5  
444444 444324 433344 4 4  
Odåga's Honey 554555 545555 555555 5 5  
555555 555554 555555 5    
443535 558155 555755 5 5  
555555 444555 555555 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 44.54.14.94.44.7 4.34.65.643.94.7 4.44.75.14.64.94.8 4.8 4.9
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 44.54.14.94.44.7 4.34.65.643.94.7 4.44.75.14.64.94.8 4.8 4.9
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-10-23 / Page updated 23 Oct 2020: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-10-22 / Information from the Swedish Kennel Club 22 Oct 2020