Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Moorman's Point Hope

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Sunne 2009-09-26 554555 5555 5 455555 5 5 Läs här
Sunne 2010-09-25 455555 355555 455554 555 Läs här
Väse 2010-10-02 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Sandtjärn 2011-05-27 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Ransjö 2011-08-20                          Läs här
Hjo 2011-09-10                          Läs här
Avesta 2011-09-24                          Läs här
Ransjön 2012-08-18                          Läs här
Ransjön 2012-08-19                          Läs här
Hjo 2012-08-25                          Läs här
Väse 2012-09-08                          Läs här
Eskilstuna 2012-09-08                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.854.8555 4.555555 4.555554.8 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Sunne 2009-09-26, pris: 1 nkl
En mycket arbetsvillig hund som genomför prövningen på ett förtjänstfullt sätt. Kan ännu blir effektivare i sökarbetet.

Sunne 2010-09-25, pris: 3 ökl
En mycket arbetsvillig hund med goda förtjänster i sök- och markeringsarbetet. Belastas av brister i dirigeringsarbetet samt inlevereringar av vattenmarkeringen.

Väse 2010-10-02, pris: 1 ökl
En alert hane som genomför dagens prov på ett tilltalande sätt med mycket bra markerings- och sökarbete. Små skönhetsfläckar i dirigeringsarbetet på land stör ej helheten och intrycket av en bra apportör.

Sandtjärn 2011-05-27, pris: 1 HP ökl
En hane som gör dagens prov på ett mkt bra sätt. Visar bra retr.arb i samtliga moment.

Ransjö 2011-08-20, pris: 0 ekl
En hane som gör större delen av provet på ett godtagbart sätt. Han är väl i hand vid dir. Vartefter provet fortskrider blir hunden mer ohörsam och självständig vilket hämmar sökarb.

Hjo 2011-09-10, pris: 1 ekl
En tilltalande arb.villig hund som uppvisar de egenskaper som önskas och utför ett arb till stor belåtenhet.

Avesta 2011-09-24, pris: 2 ekl
En hane som genomför stora delar av provet på ett bra sätt. Har idag sin styrka i mark.arb. Ineffektivitet i sökarb bestämmer dagens pris.

Ransjön 2012-08-18, pris: 2 ekl
En stark hane som löser stora delar av prövningen på ett utmärkt sätt. Brister i dag i sitt vattenarbete (dirigering & markering) för att nå högsta pris.

Ransjön 2012-08-19, pris: 1 HP ekl
En hund som visar prov på mycket god balans och gör rakt igneom ett övertygande arbete och får anses vara en mycket god jakthund.En kraftfullt arbetande tik som i stort gör ett utmärkt arbete idag och hade definitivt fått högre pris om hon hade varit

Hjo 2012-08-25, pris: 0 ekl
Föraren avbryter prövningen.

Väse 2012-09-08, pris: 1 ekl
En mycket arbetsvillig, samarbetsvillig hund som löser sina uppgifter i god kontakt med sin förare på ett mycket bra vis!

Eskilstuna 2012-09-08, pris: 2 ekl
En hane som genomför dagens prov på ett bra sätt. Han är väl i hand. Gör bra dirigeringar. Brister något i sitt markeringsarbete. Lämnar delar av fältet osökt vilket gör att effektiviteten blir något lidande.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-10-23 / Page updated 23 Oct 2020: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-10-22 / Information from the Swedish Kennel Club 22 Oct 2020