Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Highstones Roxy Romance

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Skedhult 2004-08-14 544445 535455 555555 5 5 Läs här
Lärkesholm 2004-09-11 3       37               Läs här
Glasriket 2005-09-10 455544 445555 555555 5   Läs här
Ostkusten 2006-05-06 322345 536555 555555   5 Läs här
Lärkesholm 2007-09-01 555555 555555 455555 5 5 Läs här
Karlskrona 2007-10-06 455555 555555 555555 555 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 44.24.24.44.44.8 4.83.85.54.855 4.855555 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Skedhult 2004-08-14, pris: 3 ukl
En hund som genomför provet i dess helhet. Visar prov på många goda egenskaper. Önskas ett mer koncentrerat sökarbete och lite mer stadga vid vattenmarkeringen.

Lärkesholm 2004-09-11, pris: 0 ukl
Domaren avbryter prövningen p g a att hunden knallar och kan inte kallas in. Hunden är alltför okoncentrerad och förmår inte klara sina uppgifter.

Glasriket 2005-09-10, pris: 3 nkl
En tik med bra arbetskapacitet. Något envis och självständig. Markerar något diffust på land, bra i batten. Visar sig användbar för sin uppgift.

Ostkusten 2006-05-06, pris: 0 nkl
En tik som inleder med bra markeringsarbete. brister för dagen i sök och samarbetsvilja för att kunna få pris.

Lärkesholm 2007-09-01, pris: 1 nkl
En tik som besitter alla goda egenskaper man önskar sej hos en retriever. Samarbetar spontant med sin förare i ett gott samarbete.

Karlskrona 2007-10-06, pris: 3 ökl
En tik med stor arbetsglädje. Visar orutin i vissa situationer.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2022-08-07 / Page updated 7 Aug 2022: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2022-07-27 / Information from the Swedish Kennel Club 27 Jul 2022