Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Feedback's Spirit Speed

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Rimbo 2007-05-03 554555 555554 554455 5 5 Läs här
Vingåker 2007-05-05 454555 5555 5 554454 4 5 Läs här
Kuså 2007-05-20 455555 455545 555554 5 5 Läs här
Järlåsa 2007-08-18 455555 555555 555555 5 5 Läs här
Ökna 2008-09-27 355555 556335 555655 555 Läs här
Väse 2008-10-04  5 5 5  58415 5555     3 Läs här
Sparreholm 2009-08-22           43           3 Läs här
Ökna 2009-10-03 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Västerås 2010-05-08 355555 445556 555455 5 5 Läs här
Hofors 2010-08-14                          Läs här
Vårsta 2010-08-21 455555 545535 555555 5 6 Läs här
Ärla 2010-09-26 355555 346555 555755 5 5 Läs här
Ökna 2010-10-02 455555 556435 555555 5 5 Läs här
Jönköping 2011-10-29 354555 355525 455354 5 7 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 3.854.7555 4.54.85.54.63.75 4.954.84.854.7 4.954.9
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Rimbo 2007-05-03, pris: 2 nkl
En tik som har en positiv inställning till att finna vilt. Samarbetar gärna med sin förare som kan låta henne sköta söket mer själv. Oviljan att lämna viltet ger dagens pris.

Vingåker 2007-05-05, pris: 2 nkl
En arbetsvillig trevlig tik. Gör ett genomgående bra arbete. Detaljer som stör helheten något är lite omständig vid vattnet. Säkrare avlämningar önskas.

Kuså 2007-05-20, pris: 3 nkl
En härlig tik som verkligen vill hitta vilt. Visar upp en stor apporteringslust, bra apportgrepp. Trots något bristande samarbetsvilja och en tveksam igång i vattnet är tiken väl värd sitt pris.

Järlåsa 2007-08-18, pris: 1 nkl
En mjuk härligt arbetande tik som genomför hela provet med stor effektivitet. Fotgåendet måste förbättras till öppenklasstarten.

Ökna 2008-09-27, pris: 3 ökl
En arbetsvillig tik med stor kapacitet löser provet på ett bra sätt, men brister idag i stadga är heller inte tyst vilket motiverar priset

Väse 2008-10-04, pris: 0 ökl
En tik som gör ett bra landmarkeringsarbete och inleder söket på ett tilltlande sätt. Övningen avbryts av domaren då tiken blir allt för upphetsad och låter vid annan hunds arbete.

Sparreholm 2009-08-22, pris: 0 ökl
En tik som idag tyvärr är för omständig i sina inlevereringar samt piper vid upprepade tillfällen, därav priset.

Ökna 2009-10-03, pris: 1 ökl
Jaktlust och samarbete i skön balans. En mycket effektiv jakthund.

Västerås 2010-05-08, pris: 0 ökl
En hund som genomför dagens prov på ett godtagbart sätt. Brister idag på delar arigeringsarbetet och på dåligt fotgående.

Hofors 2010-08-14, pris: 0 ökl
Provet avbryts pga vilthanteringen.

Vårsta 2010-08-21, pris: 3 ökl
På den positiva sidan ligger bl a mycket bra minnesbilder vid landmarkering. Ett gediget självständigt arbete där motivationen hela tiden ligger på topp. Minus bl a för fotgående och stadgebrister i form av gnäll och i viss mån markeringsarbetet.

Ärla 2010-09-26, pris: 3 ökl
En tik som har ett bra sökarbete och mycket energi men som för dagen saknar den önskvärda samarbetsviljan. Löser dock alla uppgifterna, därav dagens pris.

Ökna 2010-10-02, pris: 3 ökl
En tik som visar ett gott självständigt arbete. Måste visa bättre följsamhet i närområdet och vara tyst under passiviteten för att få högre pris.

Jönköping 2011-10-29, pris: 0 ökl
En lab.tik med stor app.lust och bra intensitet i sitt arb. Bra simteknik men som för dagen inte klarar av att var helt tyst och därför ej kan tilldelas pris.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2019-05-17 / Page updated 17 May 2019: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2019-05-02 / Information from the Swedish Kennel Club 2 May 2019