Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
LE-Cop's Eema By Disney

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Bassa LE-Cop's Noxi Lillsjön 2008-09-06 555555 555555 555555 5 5  
Skåne Mitt 2010-04-10 555555 555544 444455 555  
Genomsnitt för ovanstående kull 555555 55554.54.5 4.54.54.54.555 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 555555 55554.54.5 4.54.54.54.555 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
544555 555555 555555 5 5 Läs här
455555  54555 455455 5 5 Läs här
Stensnäs 2004-04-03 655455 455555 454555 555 Läs här
Höglandet 2004-07-24 555555 445555 555555 5 5 Läs här
Blekinge 2005-04-16                          Läs här
Skedhult 2005-08-27                          Läs här
Skaraborg 2006-09-16                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 54.84.84.855 4.34.84.8555 4.554.84.855 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Prov, pris: 2 ukl
En tik som arbetar bra i stora delar av provet men borde ha lite högre fart i fält och sina inlevereringar.

Prov, pris: 1 ukl
En tik som utför sina uppgifter mkt bra. Har lite finslipningar kvar på sin apportering samt kunde vara något stadigare i transport. En tjej med fina kvaliteter.

Stensnäs 2004-04-03, pris: 3 ökl
En tik som vet vad det hanlar om och genomför sina uppgifter men ibland visar upp lite kommunikationsproblem och kanske inte så intensiv egen jaktlust.

Höglandet 2004-07-24, pris: 2 ökl
Gör ett bra fältarbete, jobbar effektivt. Markeringsuppgiften på vatten löses bra. Har idag problem med landmarkeringen samt kunde varit distinktare på vattendirigeringen. Väl förd.

Blekinge 2005-04-16, pris: 0 ökl
Domaren avbryter provet då hunden söker med vilt i munnen och byter vilt samt går förbi kråkor.

Skedhult 2005-08-27, pris: 0 ekl
En arbetsvillig tik som löser dagens uppgifter. Brister dock i vilthantering på så sätt att hon söker med vilt i mun och byter vilt.

Skaraborg 2006-09-16, pris: 0 ekl
En tik med mycket fint sökmönster, kunde dock önskas ett något högre tempo. Bra markeringar. Måste förbättra sin stadga och lydnad vid dirigeringarna för att erhålla pris.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2022-08-07 / Page updated 7 Aug 2022: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2022-07-27 / Information from the Swedish Kennel Club 27 Jul 2022