Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Labotinas Eros

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Boxholm 2005-04-30 344545 446355 555455 4 5 Läs här
Boxholm 2005-05-01 445445 456555 555455 5 5 Läs här
Naddö 2005-09-10 454555 555555 356655 5 5 Läs här
Östergötland 2006-03-27 444554 356355 455355 5 5 Läs här
Vadstena 2006-09-09 453455  45555 555355 5 5 Läs här
Söderköping 2007-04-28 445555 355555 523455   5 Läs här
Rimforsa 2007-09-22 555555 555555 533455 5 5 Läs här
Rimforsa 2007-10-06 455544 456445 555455 5 5 Läs här
Rimforsa 2008-04-24 455554 4 55    55 55     Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 44.64.44.84.74.7 44.85.44.44.95 4.64.44.7455 4.9 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Boxholm 2005-04-30, pris: 3 ukl
En arbetsvillig hane som löser provets delar på ett godtagbart sätt. Han arbetarhela tiden för att finna vilt. För att kulla få ett högre pris måste stadgan gö rbättras samt att förflyttningarna måste kunna ske utan förarens uppmärksamhet.

Boxholm 2005-05-01, pris: 2 ukl
En trevlig ung hane som genomför hela prövningen på ett bra sätt. Bra markeringsarbete. Lite mer jävla anamma och samarbetsvilja skulle öka effektiviteten betydligt.

Naddö 2005-09-10, pris: 3 ukl
En hund som visar upp många goda retrieveregenskaper såsom markeringsförmåga ochsökarbete. Helhetsintrycket dras ner kraftigt p g a att hunden ej är helt villi g att lämna vilt till sin förare.

Östergötland 2006-03-27, pris: 2 nkl
En arbetsglad hund med bra markeringsegenskaper och spontan apportering. Kan förbättra sök och dirigeringsarbetet men gör sammantaget ett godkänt arbete.

Vadstena 2006-09-09, pris: 3 nkl
En kille som jobbar i bra tempo men behöver förbättra sitt sök samt mer distinkt markering på land. Fina apporteringar på land. Lägger dock ned vattenapporten.

Söderköping 2007-04-28, pris: 3 nkl
En hund som brister i sitt apporteringsarbete och som ej lämnar i hand men med bättre träning kan bli bra.

Rimforsa 2007-09-22, pris: 3 nkl
En hund som genomför provet i dess helhet på mycket bra sätt. Helheten störs av den omilda behandlingen av kråka på fält.

Rimforsa 2007-10-06, pris: 2 nkl
En mycket arbetsvillig hund med ett något ivrigt uppträdande. Goda egenskaper i sök och markeringsarbete samt arbetar i ett effektivt tempo men behöver fungera bättre lydnadsmässigt i förarens närområde.

Rimforsa 2008-04-24, pris: 1 nkl
En arbetsvillig hund med mycket stor kapacitet. Klarar i huvudsak provet på ett bra sätt. Har dock lite arbetsstress.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2022-08-07 / Page updated 7 Aug 2022: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2022-07-27 / Information from the Swedish Kennel Club 27 Jul 2022