Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Carmal's Forever Hasty

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Kiruna 2004-08-28                          Läs här
Piteå 2005-08-13 344555 345435 444355 555 Läs här
Luleå 2005-08-20 3225 5 257337 555555 5 5 Läs här
Skellefteå 2005-09-03 555555 455555 555555 5 5 Läs här
Munktorp 2006-08-19 553754 546425 555556 5 4 Läs här
Skedhult 2006-08-26                          Läs här
Växjö 2006-09-23           41             Läs här
Hunneberg 2008-08-02 454554 445525 555555 5 5 Läs här
Höglandet 2008-08-23 444555 456545 555555 5 5 Läs här
Älvsborg 2009-08-01 554555 545535 555555 5 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.14.33.75.354.7 3.94.45.64.42.95.3 4.94.94.94.755.1 554.9
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Kiruna 2004-08-28, pris: 1 ukl
Samarbetsvillig hund som har lite svårigheter med sökarbete och apportgrepp. Hunden löser alla momenten bra.

Piteå 2005-08-13, pris: 3 ökl
En arbetsvillig tik med många förtjänster, men också med klara brister, då mest i dirigering på vatten och att hon ej är tyst.

Luleå 2005-08-20, pris: 0 ökl
En mycket arbetsvillig tik där apporteringsarbetet inte är befäst, då tiken intesamarbetar på vatten och dessutom söket med vilt i mun avfryts prövningen.

Skellefteå 2005-09-03, pris: 2 ökl
En snabb arbetsvillig tik med bra följsamhet men skulle vinna på lite mer förtroende för tecken och signaler på avstånd.

Munktorp 2006-08-19, pris: 3 ökl
En mycket följsam tik som besitter ett stort mått av dirigerbarhet. Hennes vilthantering är korrekt. Hon är mycket intensiv i sitt arbetssätt vilket belastar effektiviteten i söket. Tyvärr kan hon inte tygla sin iver i passivitet vilket tar sig uttry

Skedhult 2006-08-26, pris: 2 ökl
En tik med fint sök, bra dirigeringar och fina apporteringar. Markerar bra vid vattnet men brister vid landmarkeringen vilket gör att högsta pris ej kan erhållas.

Växjö 2006-09-23, pris: 0 ökl
En hund som idag inte håller i stadga och den kloka föraren avbryter prövningen.

Hunneberg 2008-08-02, pris: 2 ökl
En tik som genomför större delen av prövningen på ett utmärkt sätt. Hon är lättförd. Piper tyvärr i passivitet vilket motiverar dagens pris.

Höglandet 2008-08-23, pris: 2 ökl
Gör ett bra markeringsarbete på land och vatten. Låter sig villigt dirigeras på vatten. Kunde önska bättre effektivitet på fältet.

Älvsborg 2009-08-01, pris: 2 ökl
En väl genomarbetad hund med stor arbetskapacitet. Gnäller svagt vid passivitet.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2019-10-30 / Page updated 30 Oct 2019: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2019-09-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Sep 2019