Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Firepoppy's Morninglight

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Skaraborg 2009-09-12 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Älvsborg 2010-07-31 555555 555555 539555 5 5 Läs här
Skaraborg 2010-09-11 555555 555545 555555 555 Läs här
Jönköping 2010-10-30 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Hunneberg 2011-07-30                          Läs här
Hjo 2011-08-27                          Läs här
Hjo 2011-09-10                          Läs här
Jönköping 2012-08-04                          Läs här
Hjo 2012-08-25                          Läs här
Halmstad 2012-10-20                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 555555 55554.85 54.56555 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Skaraborg 2009-09-12, pris: 1 nkl
En hane som på ett enkelt sätt genomför dagens prov. Han är en god markör. Gör ett utmärkt sökarbete. Uppvisar goda retrieveregenskaper. Väl förd.

Älvsborg 2010-07-31, pris: 0 ökl
En hane som löser dagens uppgifter på ett utmärkt sätt. Han är en utmärkt sökhund. Låter sig villig styras på både land och vatten. En duktig markör. Tyvärr skadas två vilt varför inget pris kan utdelas.

Skaraborg 2010-09-11, pris: 1 ökl
En arbetsvillig hane med många goda retrieveregenskaper, som i god kontakt med sin förare löser provets alla delar på ett effektivt sätt.

Jönköping 2010-10-30, pris: 1 ökl
En väl genomarbetad hund som uppvisar ett prov utan några fel.

Hunneberg 2011-07-30, pris: 3 ekl
En arb.villig hane som gör en bra inledning i sitt sökarb och bra markeringsarb på land. Ett inte fullt ut effektivt sökarb, dir.arb samt okoncentrationen vid vattenmarkeringen leder till dagens pris.

Hjo 2011-08-27, pris: 1 ekl
En hund som uppvisar alla de goda egenskaper som en retr sk ha. Bra balans mellan följsamhet, lydnad och samarbete.

Hjo 2011-09-10, pris: 1 ekl
En tilltalande arb.villig hund som uppvisar alla egenskaper som önskas och utför ett arb av utmärkt kvalitet.

Jönköping 2012-08-04, pris: 3 ekl
En mycket god markör på land och vatten. Låter sig enkelt styras till anvisade områden. Inleder sökarbetet på ett spontant och trevligt sätt. Föraren avbryter fortsatt sökarbete då

Hjo 2012-08-25, pris: 3 ekl
En hund som löser delar av prövningen på ett bra sätt. Men brister i stadga och samarbete stör helheten.

Halmstad 2012-10-20, pris: 1 ekl
En hund som löser provets alla uppgifter på ett övertygande sätt Enda skönhetsfläcken är att man i inledningsvis i söket kunde önska mera noggrannhet i närområdet.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2019-05-17 / Page updated 17 May 2019: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2019-05-02 / Information from the Swedish Kennel Club 2 May 2019