Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Moorman's High Smack

Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Crofters Pride Akind-Of-Magic Crofters Pride Shadow Stora Ek 2010-07-21 555555 555555 555555 5 5  
Skaraborg 2010-09-11 355553 254335 555355 555  
Alingsås 2010-09-25 355555 336434 334355 5 5  
Ransjö 2011-08-20 555555 555555 555555 5 5  
Ransjö 2011-08-21                           
Genomsnitt för ovanstående kull 455554.5 3.84.554.344.8 4.54.54.8455 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 455554.5 3.84.554.344.8 4.54.54.8455 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Roslagen 2006-08-08 433434 455555 555555 5 5 Läs här
Söderköping 2007-04-28 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Kuså 2009-05-16 5      555555 1          Läs här
Kuså 2009-05-17 552555 545555 155455 5 5 Läs här
Hedemora 2009-05-23 454555 445535 555555 556 Läs här
Vadstena 2009-09-01 544555 445555 555555 5 5 Läs här
Kisa 2009-09-26 455555 455455 455555 5 5 Läs här
Ornö 2009-09-28 45455  545555 555555   5 Läs här
Lit 2010-08-21                          Läs här
Lit 2010-08-22                          Läs här
Väse 2010-10-02                          Läs här
Södra Roslagen 2011-08-12                          Läs här
Norrköping 2011-08-21                          Läs här
Garpenberg 2011-09-03                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.54.63.94.94.74.8 4.54.554.94.85 3.9554.955 555.1
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Roslagen 2006-08-08, pris: 2 ukl
En mycket duktig apportör som dock kunde visat större uthållighet i sökarbetet.

Söderköping 2007-04-28, pris: 1 nkl
Provets genomförande visar att hunden har den styrka säkerhet och följsamhet för att det totala resultatet ska bli av hög klass.

Kuså 2009-05-16, pris: 0 ökl
Arbetsvillig hane som börjar med bra markerings- och dirigeringsarbete. Lägger ner och går ifrån vilt på söket.

Kuså 2009-05-17, pris: 0 ökl
En hane som får visa styrbarhet på land och markeringar på vatten. Byter duva mot trut på fältet. Domaren bryter.

Hedemora 2009-05-23, pris: 3 ökl
En hund med en del goda retrieveregenskaper. Visar bl a upp en utmärkt apporteringslust och apportgrepp. Helhetsintrycket är att hunden tappar effektiviteten lite här och där samt att den ej är helt tyst.

Vadstena 2009-09-01, pris: 2 ökl
En hane som arbetar bra men som brister vid landmarkeringen. Finner dock viltet. Arbetar hårt i fältet. Trots styrning av föraren finner han ej alla vilt.

Kisa 2009-09-26, pris: 1 ökl
En väl genomarbetad hund som visar effektivitet i alla delar. Små tekniska skönhetsfel som inte förtar priset.

Ornö 2009-09-28, pris: 1 ökl
En hund som besitter alla de egenskaper en utmärkt retriever ska ha. Arbetar sig igenom hela prövningen på ett förtjänstfullt sätt.

Lit 2010-08-21, pris: 3 ekl
En hund som för dagen visar en del goda retrieveregenskaper. Har väl inte sin bästa dag idag. Håller sig kvar i prislistan med nöd och näppe.

Lit 2010-08-22, pris: 3 ekl
En hane som inleder provet på ett bra sätt. Han är tillräckligt dirigerbar på både på land och i vatten. Mattas i sitt sökarbete, vilket drar ner helhetsintrycktydligt.

Väse 2010-10-02, pris: 3 ekl
En hane som genomför delar av dagens prov på ett bra sätt. Gör ett bra markeringsarbete. Önskar betydligt distinktare dirigeringsarbete.

Södra Roslagen 2011-08-12, pris: 0 ekl
En hund som i och för sig besitter en del goda retr.egenskaper såsom sin app.lust och app.grepp. I denna klass krävs det dock att hunden ska fullfölja prövningen med full koncentration. Helhetsintrycket dras även ned pga det otillräckliga dir.arb.

Norrköping 2011-08-21, pris: 3 ekl
En hane som utför delar av provet på ett bra sätt. Gör ett ngt okoncentrerat intryck. Bättre åtlydnad av tecken och signaler önskas.

Garpenberg 2011-09-03, pris: 0 ekl
En starkt hane som har sin förtjänst i dagens markeringsarb på land. Är spontan med mjukt fint grepp och fina avlämningar. Blir ineffektiv i sitt sökarb, är ej distinkt på tecken och signaler och är alltför självständig för att idag gå till pris.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-09-02 / Page updated 2 Sep 2020: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-09-01 / Information from the Swedish Kennel Club 1 Sep 2020