Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Askrikes Quail

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Soorploom Jed of Leadburn Hackihäls Delfin Brunnsholm 2004-09-25 443545 555545 455355 5 5  
Hackihäls Delta Brunnsholm 2004-09-25 555555 556555 446455 5 5  
Eskilstuna 2005-09-17 554535 555555 543355 5 5  
Gotland 2006-09-02 455555 445554 439455 3 5  
Hackihäls Digestive Dalarö/Fåglarö 2004-08-28 443534 455555 555555 5 5  
Eskilstuna 2004-09-18 544555 555354 555555 5 5  
Brunnsholm 2004-09-25 555555 555555 555555 5 5  
Brunnsholm 2005-09-24                           
Nyköping 2005-10-01 344444 355545 555555 555  
Lafsen 2006-05-13 555555 555555 455555 5 5  
Gotland 2006-09-02                           
Brunnsholm 2006-09-23                           
Bispgården 2007-07-16                           
Eskilstuna 2007-09-15                           
Hackihäls Dipper Boxholm 2004-05-01 555555 555555 555555 5 5  
Ludvika 2004-08-21                           
Vadstena 2006-09-09                           
Växjö 2006-09-23                           
Nyköping 2006-09-30                           
Skedhult 2007-08-25                           
Nyköping Höst 2007-09-29                           
Örebro 2007-10-06                           
Fellingsbro 2008-08-30                           
Värmland 2008-09-20                           
Genomsnitt för ovanstående kull 4.54.64.34.94.44.8 4.64.95.14.84.84.8 4.64.65.34.455 4.855
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Bellmaker's Ebony Hackihäls Fingal Eskilstuna 2006-09-16                           
Stockholm 2007-08-25 554555 555554 555555   5  
Siggefora 2007-09-08 454645 4555 5 555555 5 5  
Eskilstuna 2007-09-15 555555 555435 554555 5 7  
Nyköping Höst 2007-09-29 555555  55555 553455 5 5  
Sparreholm 2009-08-22 455555 545552 255555   5  
Eskilstuna 2009-09-12 554555  55555 555555 5 5  
Katrineholm 2011-05-07                           
Forssjö 2011-05-14 3435 5 347445 555555   5  
Hackihäls Fjodor Eskilstuna 2007-09-15 555555 455445 555555 5 6  
Hackihäls Flinga Brunnsholm 2006-09-23 554555 455555 555555 5    
Nyköping 2006-09-30 543545 556555 455455 5 5  
Nyköping Vår 2007-04-21 555555 555555 555455 5 5  
Bro 2007-04-21 555555 555555 555455 5    
Bispgården 2007-07-16 555555 445555 455455 555  
Stafva 2008-05-03 444555 355554 433355 5 5  
Katrineholm 2008-05-10 2  555 255551 444255 555  
Gotland 2008-09-12 344444 344555 554455 5 5  
Vårsta 2009-08-22 354545 345555 455553 3 5  
Stockholm 2009-08-29 455555 546555 555555 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.34.84.454.84.9 4.14.75.24.84.84.5 4.64.84.64.454.9 4.955.2
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Sesam Aus Lühlsbusch Hackihäls Gina Nyköping 2008-09-27 5  5 5 55 5 5 539455      
Sparreholm 2009-08-22 4555 5 555552 455555 5 5  
Stockholm 2009-08-29 544545 545555 455355 5 5  
Eskilstuna 2009-09-12 554455  55555 555555 5 5  
Vingåker 2011-04-30 355555 255435 555555 5 7  
Enköping 2011-09-24                           
Värmdö 2013-08-29 355555 425555 549544 55   
Hackihäls Ginza Södertälje 2009-05-12 544555 555551 555355 5    
Vallentuna 2009-10-11 555555 555553 455355 5 5  
Bro 2010-04-24 554555 555555 555555 5 5  
Hackihäls Gissa Enköping 2008-09-20 555555 555555 555555 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.54.84.64.94.95 4.64.654.94.84.1 4.74.75.84.34.94.9 555.3
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.44.74.44.94.74.9 4.34.75.14.84.84.5 4.64.75.14.454.9 4.955.2
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
355555 355355 555354 4 5 Läs här
454555 355555 555455 555 Läs här
Dalarö/Fåglarö 2004-08-28 355555 335555 555555 5 5 Läs här
Naddö 2004-09-11 555555 355555 555555 5 5 Läs här
Eskilstuna 2004-09-18 455555 445555 555555 5 5 Läs här
Brunnsholm 2004-09-25 555555 545555 555455 5 5 Läs här
Naddö 2005-09-10 343554 344555 555454 5 5 Läs här
Naddö 2005-09-11                          Läs här
Eskilstuna 2005-09-17 455555 355455 555555 5 5 Läs här
Brunnsholm 2005-09-24                          Läs här
Brunnsholm 2006-09-23                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 3.94.94.6554.9 3.44.44.94.655 5554.454.8 4.955
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Prov, pris: 0 ökl
En trevligt arbetande tik med stora förtjänster i det självständiga arbetet under söket. Tyvärr för dagen ej tillräckligt i hand vid skott och dirigering, däravpriset.

Prov, pris: 2 ökl
En alert, arbetsvillig tik som jobbar och utför det mesta till stor belåtenhet. Räcker ej till vid vattendirigeringen vilket stör helheten.

Dalarö/Fåglarö 2004-08-28, pris: 3 ökl
En trevlig tik som för dagen har stora förtjänster i sitt självständiga arbete, som utförs på ett strålande sätt, men brister alltför mycket i sitt amarbete medsin förare. Vilket motiverar priset.

Naddö 2004-09-11, pris: 2 ökl
En hund som genomför provet i dess helhet. Är en utmärkt markör och en god viltfinnare. Önskas mer förig vid vattedirigeringen (distinktare åtlydnad av tecken).

Eskilstuna 2004-09-18, pris: 1 ökl
En arbetsvillig tik som i stora delar av provet gör ett gott retrieverarbete. Ett utmärkt sök och markeringsarbete. Lite distinktare åtlydnad skulle önskas på dirigeringsarbetena.

Brunnsholm 2004-09-25, pris: 2 ökl
Arbetet präglas av klokhet, säkerhet och i det stora hela bra lösningar av de bedömda egenskaperna och kunskaperna. Något neddrag för avlämningsbrister och en missad landmarkering.

Naddö 2005-09-10, pris: 3 ökl
En tik som löser prövningarna på ett godtagbart sätt. Brister dock o samarbete och är något ineffektiv vid söket.

Naddö 2005-09-11, pris: 2 ökl
Ett trevligt ekipage som utför hela provet i målmedvetet tempo. Tyvärr missas vattendirigeringen.

Eskilstuna 2005-09-17, pris: 2 ökl
En tik som visar upp många goda retrieveregenskaper, såsom sin apporteringslust,apportgrepp och sina fria arbeten. Helhetsintrycket dras ner p g a den odistink ta landdirigeringen.

Brunnsholm 2005-09-24, pris: 0 ökl
Provet bryts p g a apporteringsfel.

Brunnsholm 2006-09-23, pris: 1 ökl
En trevlig tik där förhållande mellan det självständiga arbetet och arbetet tillsammans med föraren fungerar på ett trevligt sätt.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-10-23 / Page updated 23 Oct 2020: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-10-22 / Information from the Swedish Kennel Club 22 Oct 2020