Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Zibbans Aristocratic Man

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Hunneberg 2007-08-04 555555 555555 455555 5 5 Läs här
Skaraborg 2008-05-03 555555 556555 155555 5 5 Läs här
Höglandet 2008-08-23 555555 555555 555555 555 Läs här
Glasriket 2008-09-06 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Glasriket 2009-09-05                          Läs här
Skaraborg 2009-09-12                          Läs här
Växjö 2009-09-26                          Läs här
Skaraborg 2010-09-11                          Läs här
Jönköping 2010-10-30                          Läs här
Höglandet 2011-08-20                          Läs här
Hjo 2011-08-27                          Läs här
Halmstad 2011-10-22                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 555555 555.3555 3.855555 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Hunneberg 2007-08-04, pris: 1 nkl
En väl genomarbetad hund som genomför provet utmärkt.

Skaraborg 2008-05-03, pris: 0 ökl
En arb.villig hane som har stor kapacitet. Arbetar i bra kontakt med föraren och löser provet fram till allra sista viltet på söket på ett bra sätt. Lägger ner och går ifrån vilt vliket motiverar priset.

Höglandet 2008-08-23, pris: 1 ökl
Ett ekipage som löser dagens uppgifter på ett korrekt sätt.

Glasriket 2008-09-06, pris: 1 ökl
En hund som arbetar sig igenom provet på ett lungt och förbarmat sätt. Har en fin balans med självständig och samarbetsförmåga.

Glasriket 2009-09-05, pris: 3 ekl
En hund som idag genomför provet på ett relativt förtjänstfullt sätt. Han har en stor arbetskapacitet. Visar en mycket god markeringsförmåga. Övertygar i de självständiga delarna av provet. Brister tyvärr vid stoppsignal. Har vid något tillfälle tend

Skaraborg 2009-09-12, pris: 2 ekl
En stark hund som arbetar kraftfullt och utför ett målmedvetet sökarbete som doc kunde vara mer effektivt. Uppvisar för övrigt endast smärre brister.

Växjö 2009-09-26, pris: 3 ekl
En hund med en del goda retrieveregenskaper och är riktigt effektiv stundvis under prövningen. Tyvärr belastar sig hunden i onödan genom att göra ett par omständiga inlevereringar och lägger ner en apport framför föraren.

Skaraborg 2010-09-11, pris: 2 ekl
En arbetsvillig hane som gör ett bra sök- och markeringsarbete. En alltför omstädig vattendirigering motiverar priset.

Jönköping 2010-10-30, pris: 2 ekl
En starkt arbetande apportör som genomför provet i dess helhet. Skulle önska lite mera följsamhet och direkta inlevereringar för att gå helt i topp idag.

Höglandet 2011-08-20, pris: 2 ekl
En arb.villig lab.hane som är en bra markör.

Hjo 2011-08-27, pris: 2 ekl
En arb.villig hund som löser samtliga uppgifter på provet på ett bra sätt. Gör ett lysande fältarb men brister idag i lydnaden i vattenarb.

Halmstad 2011-10-22, pris: 2 ekl
En hund som genmför provet i alla delar på ett utmärkt sätt. Brister idag vid inledningen av vattenapp där hon lägger ner och ruskar.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2021-01-21 / Page updated 21 Jan 2021: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2021-01-13 / Information from the Swedish Kennel Club 13 Jan 2021