Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Fairchilds Huckle Berry Finn

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
433454 455554 455455 5   Läs här
444445 555555 555556 5 5 Läs här
555555 555555 555555 5 5 Läs här
Boxholm 2004-05-01 442535 455455 555655 545 Läs här
Naddö 2004-09-11 543555 555555 555555 5 5 Läs här
Boxholm 2005-05-01         5   1     55 5   Läs här
Naddö 2005-09-10 454544 454455 537555 5 5 Läs här
Naddö 2005-09-11                          Läs här
Götala 2007-10-07 533555 555555 555555 5 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.443.44.74.44.7 4.654.94.754.4 4.94.75.3555.1 545
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Prov, pris: 3 nkl
En hund som arbetar bra i sina markeringar men som brister i fältarbete samt några avlämningar.

Prov, pris: 2 nkl
En till stora delar bra arbetshund. Presterar ett bra markeringsjobb. Helhetsintrycket störs av efter hand sämre effektivitet vid sökarbetet.

Prov, pris: 1 nkl
En hane som besitter dom kvaliteér man vill ha i en retriver. Lycka till i framtiden!

Boxholm 2004-05-01, pris: 3 ökl
En hund med många retrieveregenskaper. Visar upp en härlig arbetsvilja, stor apporteringslust och ett bra apportgrepp. Får inte ett högre pris p g a ett icke godkänt sökarbete.

Naddö 2004-09-11, pris: 2 ökl
En starkt arbetande hanhund som löser de flesta uppgifter på ett stabilt sätt. Brist idag är att han tappar effektivitet i slutfasen av sökarbetet.

Boxholm 2005-05-01, pris: 0 ökl
Prövningen avbryts då hunden på ett tidigt skede vägrar dirigeringsänder.

Naddö 2005-09-10, pris: 3 ökl
En hund som löser prövningen på ett bra sätt. Lite brister i samarbetet och något ovarsamt grepp på slutviltet stör helheten.

Naddö 2005-09-11, pris: 3 ökl
En arbetsvillig hund som är väl i förarens hand. Bra vilthantering. Idag tyvärr för stora brister i söket för att kunna gå till ett högre pris.

Götala 2007-10-07, pris: 2 ökl
En hund som gör ett mycket bra prov. Tappar dock prisvalör på sökarbetet. Har bra viltbehandling och avlämningar.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2019-05-17 / Page updated 17 May 2019: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2019-05-02 / Information from the Swedish Kennel Club 2 May 2019