Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Gameflame's Madonna

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Like'ims Handy Man Gameflame's Mamma Mia Glasriket 2006-09-09 555555 556535 555555 5 5  
Lärkesholm 2007-09-01 444555 444345 455555 555  
Karlskrona 2007-10-06 555555 555555 555555 5 5  
Skåne Mitt 2008-04-12 554555 556445 544555 5 5  
Blekinge 2008-04-19 455655 445435 555557 5 5  
Halmstad 2008-04-26 555555 546545 555555 5 4  
Höglandet 2008-08-23 455555 536445 555555   5  
Lärkesholm 2008-09-06 455555 434444 444455 5 5  
Karlskrona 2008-10-04 355555 447245 555555 5 5  
Skåne Mitt 2009-04-19 355555 536445 555555 5 5  
Höglandet 2009-08-22 355555 557355 555555 5 5  
Blekinge 2010-04-17 455555 446545 555555 5 5  
Eksjö 2010-04-24 455555 556445 555555 5 5  
Skåne 2010-09-11                           
Ivösjön 2010-10-23                           
Halmstad 2010-10-23                           
Gameflame's Nina Prytty Ballerina Bromölla 2008-05-03 433445 555555 443355 5    
Gameflame's Waterloo Lärkesholm 2006-09-02                           
Skåne 2010-09-11                           
Genomsnitt för ovanstående kull 4.14.84.754.95 4.64.25.64.14.14.9 4.84.84.74.855.1 554.9
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.14.84.754.95 4.64.25.64.14.14.9 4.84.84.74.855.1 554.9
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
344545 334445 555554 355 Läs här
                         Läs här
334554 445555 555555 5 5 Läs här
542555 435455 455555 5 5 Läs här
Stensnäs 2004-04-03 554555 445555 555555 5 5 Läs här
Halmstad 2004-05-01                          Läs här
Höglandet 2004-07-24 344555 226445 555555 5 5 Läs här
Skedhult 2004-08-14 555555 455555 555555   5 Läs här
Svängsta 2004-10-03                          Läs här
Halmstad 2 2005-10-22                          Läs här
Ivösjön 2005-10-29                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 44.23.854.84.8 3.53.554.54.75 4.855554.8 4.655
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Prov, pris: 3 ökl

Prov, pris: 0 ökl
En tik som inleder bra med arbete på lan. Brister idag i arbetet på vatten och blir okoncentrerad och ineffektiv på land.

Prov, pris: 3 ökl
En tik som borde ta för sig mer i sitt fältarbete samt vara bättre vid fot.

Prov, pris: 3 ökl
En tik som besitter många goda retrieveregenskaper men som inte är tillräckligt mogen för dagens uppgifter. Trots detta ska tiken få ett pris.

Stensnäs 2004-04-03, pris: 1 ökl
En duktig jakthund som genomför förelagda uppgifter på ett bra sätt även om man ännu kan ana någon liten

Halmstad 2004-05-01, pris: 2 ökl
En bra jakthund som gör ett bra arbete provet igenom men är lite belastad av en högröstad förare.

Höglandet 2004-07-24, pris: 0 ökl
Kan idag ej erhålla något pris då det brister alldeles för mycket vid markering och dirigeringsuppgiften.

Skedhult 2004-08-14, pris: 1 ökl
En tik som uppvisar alla goda egenskaper en retriever ska ha. Uppvisar en utmärkt balans mellan lydnad, samarbetsvilja och självständighet.

Svängsta 2004-10-03, pris: 0 ekl
En tik med bra fart och vilja men lite för okontrollerad och bryts i samråd med föraren.

Halmstad 2 2005-10-22, pris: 3 ekl
En yvig hund som löser sina uppgifter. Arbetar lite okoncentrerat och behöver hjälp av sin förare.

Ivösjön 2005-10-29, pris: 0 ekl
En tik med föredömlig viltfinnarförmåga som ba a visar sig i sökarbetet. Tyvärr är hon för dagen alltför svår att påverka både vid förarens fötter och dirigeringsuppgifterna.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-04-30 / Page updated 30 Apr 2020: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2020