Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Mimerkällans Nala

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Claestorp 2006-05-06 455555 455555 5444 5 5 5 Läs här
Bro 2007-04-21 344544 227244 244243 3 5 Läs här
Vikmanshyttan 2007-05-26 314     46551 1          Läs här
Bispgården 2007-07-16        4 5    1          Läs här
Fellingsbro 2007-09-01 455555 335535 455565 5 5 Läs här
Norrtälje 2007-09-04 333435 355535 555355 3 5 Läs här
Eskilstuna 2007-09-15 343634 447455 547454 455 Läs här
Ökna 2007-09-29                          Läs här
Katrineholm 2008-05-10 255555 255455 545455 555 Läs här
Kuså 2008-05-17 343545 255555 555555 5 5 Läs här
Kuså 2008-05-18 445555 455555 455554 4 5 Läs här
Vikmanshyttan 2008-05-24 453445 455555 555555 5 5 Läs här
Fellingsbro 2008-08-30 455555 556555 545455 5 5 Läs här
Stockholm 2008-08-30 4555 5  57335 329355   5 Läs här
Norrtälje 2008-09-04                          Läs här
Enköping 2008-09-20 555555 45 545 545455 5 5 Läs här
Eda 2009-08-01                          Läs här
Uppsala 2009-09-05                          Läs här
Eskilstuna 2009-09-12                          Läs här
Väse 2009-10-03                          Läs här
Lövnäs 2010-07-31                          Läs här
Lövnäs 2010-08-01                          Läs här
Norrlabben 2010-08-07                          Läs här
Luleå 2010-08-14                          Läs här
Växjö 2010-09-25                          Läs här
Väse 2010-10-02                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 3.54.24.24.94.44.8 3.44.55.64.54.44.6 3.94.35.3454.7 4.555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Claestorp 2006-05-06, pris: 1 nkl
Här finns verkligen en härlig apporteringslust, fart och fantasi och hunde försöker hela tiden arbeta på toppen av sin förmåga.

Bro 2007-04-21, pris: 0 ökl
En tik med stor arbetslust, dock förmùr hon inte balansera och styra den på ett sått som leder till pris eller effektivitet.

Vikmanshyttan 2007-05-26, pris: 0 ökl
En tik som inleder med ett godtagbart markeringsarbete. Förmås ej arbeta på fältet och apportvägrar, varför prövningen avbrytes.

Bispgården 2007-07-16, pris: 0 ökl
Provet avbryts av domaren under söket efter apportvägran, sök med vilt i mun och viltbyten.

Fellingsbro 2007-09-01, pris: 0 ökl
En tik med ett tilltalande och välutvecklat sökarbete. Tyvärr påverkas helheten avsevärt av okoncentration vid markering samt att hennes iver påverkar effektiviteten i flera stycken.

Norrtälje 2007-09-04, pris: 0 ökl
En tik som löser sina markeringsuppgifter på ett bra sätt. Kunde dock ta för sig mer på söket och lyssna bättre på sin förare.

Eskilstuna 2007-09-15, pris: 3 ökl
En tik som för dagen visar sig mycket het och hon skadar första viltet. Är orolig vid förflyttning och är väldigt omständig runt fötterna. Bra dirigeringar. Bra markeringar. Tappar i effektivitet på söket som motiverar dagens pris.

Ökna 2007-09-29, pris: 0 ökl
En arbetsvillig tik med stor portion jaktlust som apporterar spontant. Markerar tydligt på land. Orolig vid fötterna och måste förbättra fotgående, koncentration och allmän stadga för att hålla ihop såväl sökarbete och samarbete till effektivitet.

Katrineholm 2008-05-10, pris: 3 ökl
En tik som uppvisar sina starka sidor vid det självständiga arbetet på fältet och vid markeringar. Brister dock alltför mycket i samarbetsvilja för dagen för att erhålla högre pris.

Kuså 2008-05-17, pris: 3 ökl
En lab.tik med många goda retrieveregenskaper. Behöver förbättra sitt sök och dirigeringsarbete för att nå ett högre pris.

Kuså 2008-05-18, pris: 2 ökl
En tik som löser större delen av prövningen på ett tilltalande sätt. Hon är mkt omständig vid va-dir. En utm. markör. Gör ett bra sökarbete vilket tyvärr störs vid två tillfällen. Söker med vilt i munnen.

Vikmanshyttan 2008-05-24, pris: 3 ökl
Trevlig tik som löser delar av provet på ett bra sätt. Bra markeringsarbete. Bättre samarbetsvilja vore önskvärt samt effektivare sök.

Fellingsbro 2008-08-30, pris: 2 ökl
En bra jakthund med mycket motor i vatten och på land. Lite slarvig med några apporter drar ner helheten. Lite orolig runt föraren.

Stockholm 2008-08-30, pris: 0 ökl
En tik som gör ett effektivt sökarbete. Visar också bra minnesbild vid landmarkeringen. Visar idag ett stressat beteende, vilket bland annat får sitt uttryck vid vilthanteringen som blir vårdslös och skadar viltet. Domaren avbryter provet.

Norrtälje 2008-09-04, pris: 0 ökl
En tik som uppvisar stor arbetsglädje men som uppvisar flera brister vid vattendirigering och markering för att kunna gå till pris.

Enköping 2008-09-20, pris: 1 ökl
En mycket effektiv tik som löser provets alla delar på ett mycket trevligt sätt några smärre brister går att hitta men de förtar inte helhetsinstrycket av en mycket bra jatkhund.

Eda 2009-08-01, pris: 1 ökl
En solid apportör som visar fina retrieveregenskaper speciellt i sitt markeringsrbete som är perfekt. Hunden har en viss tendens att ibland söka med vilt i munnen.

Uppsala 2009-09-05, pris: 3 ekl
En tik som idag har lite problem med vattendirigeringen samt att kunna hållas inom området på söket men som emellanåt uppvisar bra retrieveregenskaper.

Eskilstuna 2009-09-12, pris: 2 ekl
En effektiv jakthund med många goda egenskaper. Säkert självständigt arbete. Omständig vattendirigering och knallningsförsök ger dagens pris.

Väse 2009-10-03, pris: 3 ekl
En hund som visar stor styrka i sitt markeringsarbete. Vattendirigeringen och slarviga apportgrepp vid något tillfälle.

Lövnäs 2010-07-31, pris: 0 ekl
En hund som för dagen är för het och domaren avbryter prövningen.

Lövnäs 2010-08-01, pris: 0 ekl
En tik som gör ett bra sök- och dirigeringsarbete. Har för dagen brister vid inlevereringar från fältarbetet, i sitt apportgrepp och i stadga vid ett tillfälle. Därav dagen pris.

Norrlabben 2010-08-07, pris: 2 ekl
En behaglig och effektiv arbetshund som dock kunde ha mer respekt för förarens tecken.

Luleå 2010-08-14, pris: 3 ekl
Uppvisar positiv attityd till allt arbete. Skulle önska bättre åtlydnad och koncentration på markeringsarbetet, vilket leder till dagens pris.

Växjö 2010-09-25, pris: 0 ekl
En arbetesvillig hund men dessvärre piper den på vattenmarkeringen och lite i p assiviteten. Förs fint.

Väse 2010-10-02, pris: 3 ekl
En alert tik som visar en del bra retrieveregenskaper. Önskar något distinktare dirigeringar.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-10-23 / Page updated 23 Oct 2020: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-10-22 / Information from the Swedish Kennel Club 22 Oct 2020