Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Cassatas Argus Aristocrat

Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Capandus Valentine Kyra Labotinas Alva Boxholm 2005-05-01 445445 456255 555455 5 5  
Naddö 2005-09-10 445445 455455 529555 5 5  
Labotinas Eros Boxholm 2005-04-30 344545 446355 555455 4 5  
Boxholm 2005-05-01 445445 456555 555455 5 5  
Naddö 2005-09-10 454555 555555 356655 5 5  
Östergötland 2006-03-27 444554 356355 455355 5 5  
Vadstena 2006-09-09 453455  45555 555355 5 5  
Söderköping 2007-04-28 445555 355555 523455   5  
Rimforsa 2007-09-22 555555 555555 533455 5 5  
Rimforsa 2007-10-06 455544 456445 555455 5 5  
Rimforsa 2008-04-24 455554 4 55    55 55      
Labotinas Nova Boxholm 2005-04-30 322414 3564 5 355355 5    
Boxholm 2005-05-01 244455 355353 246355 5 5  
Naddö 2005-09-10 544445 555555 555455 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 3.94.24.34.54.34.7 3.94.85.44.14.94.8 4.44.45.13.955 4.9 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Nortracker's Tosca Nortracker's Prippa Rimforsa 2007-09-22 444555 555  4 344355      
Linköping 2008-05-10 434434 446344 344344 4 4  
Rimforsa 2008-10-08 555555 555555 443355 5 5  
Rimforsa 2009-09-29 455555 355545 555255      
Rimforsa 2011-05-12 455555 456355 355355 5 5  
Rimforsa 2011-10-06                           
Genomsnitt för ovanstående kull 4.24.44.64.84.64.8 4.24.85.444.54.6 3.64.44.22.84.84.8 4.7 4.7
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 3.94.34.44.64.44.7 44.85.44.14.84.8 4.24.44.93.64.94.9 4.9 4.9
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
345555 355555 555555 5   Läs här
333455 355555 355554 4 6 Läs här
455555 453445 555555 555 Läs här
555555 555555 555555 5 5 Läs här
                         Läs här
                         Läs här
                         Läs här
                         Läs här
                         Läs här
Kinda 2004-07-24                          Läs här
Kinda 2004-07-25                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 3.84.34.54.855 3.854.54.84.85 4.555554.8 4.855.3
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Prov, pris: 3 ökl
En hund som i flera avseenden utför ett bra arbete, men som i avsaknad av samarbetsvilja i vatten inte kan tilldelas ett högre pris.

Prov, pris: 3 ökl
En hane som har en bra näsa och markerar bra. Han har en brist i sin koncentration på uppgifterna. Kräver mycket av föraren.

Prov, pris: 2 ökl
En hund med stor arbetsvillighet. Detta visas spec under fältarbetet. Är även engod markör vid land och vatten. Är idag lite orolig vid passivitet men ej så at t det stör. Får jobba väl mkt vid vattendir.

Prov, pris: 1 ökl
En rask och arbetsvillig hund som på ett övertygande sätt genomför provet i god kontakt med sin förare.

Prov, pris: 0 ekl
Föraren ber att få bryta efter att hunden gått ur hand på landdirigeringen.

Prov, pris: 3 ekl
En hund med många bra kvaliteter. Gör en bra vatendirigering och ett gott sökarbete. Presenterar genomgående en fin apportering . Helheten störs av minnesproblem vid vattenmarkering. Effektivare landdirigering skulle höja intrycket.

Prov, pris: 0 ekl
En kraftfull hund som visar arbetsglädje. Är i dag inte tillräckligt lydig på vattendirigeringen som avbryts. Måste jobba mycket mer effektivt på söket som mattas.

Prov, pris: 0 ekl
En kille som för dagen ej vill följa förarens instuktioner. Utför inget effektivt arbete.

Prov, pris: 0 ekl
En hund som har en utm markeringsförmåga men brister idag allt för mkt i lydnad och samarbete och i viltfinnarförmåga i söket.

Kinda 2004-07-24, pris: 0 ekl
Sökarbete både på land och i vattenområdet är otillräckligt och ineffektivt men några andra egenskaper är goda.

Kinda 2004-07-25, pris: 0 ekl
En hund som startar prövningen på ett bra sätt men sedan tappar effektiviteten och fullföljer inte prövningen. Brytes av föraren.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2022-08-07 / Page updated 7 Aug 2022: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2022-07-27 / Information from the Swedish Kennel Club 27 Jul 2022