Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Kamphavets She's The One

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Labrador Retrie 2013-07-27 555555 555553 355555 5 5 Läs här
Sala 2013-08-17 555555 545555 555555 5   Läs här
Västerås 2014-05-03 554555 545555 555555 55  Läs här
Herräng 2014-05-08 355545 445534 545455 5 5 Läs här
Uppsala Vår 2015-05-09 554554 545555 555555 55  Läs här
Gävle 2015-05-16   4                      Läs här
Hedemora 2015-05-30 555555 545555 555555 55  Läs här
Södra Roslagen 2015-08-14                          Läs här
Österåker 2017-05-07                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.754.654.84.8 4.84.2554.74.5 4.74.854.855 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Labrador Retrie 2013-07-27, pris: 2 nkl
En hund som löser provet snabbt, dock tas helheten ner något av tveksamheter under rubriken apporteringslust.

Sala 2013-08-17, pris: 1 nkl
En härligt arbetande tik som gärna arbetar för sin förare. Genomför prövningen på ett mycket bra sätt. Väl förd.

Västerås 2014-05-03, pris: 2 ökl
En tik som sprudlar av arbetslust och är härligt spontan i sin apportering. Duktig viltfinnare och väl i hand när så behövs. Belastas idag något av koncentrationsbrist vid sökets slutfas.

Herräng 2014-05-08, pris: 0 ökl
En arbetsvillig tik som har många goda egenskaper. Stor vattenpassion. Något pris kan ej tilldelas pga att hunden inte lyssnar vid en markeringssituation. Har startpip.

Uppsala Vår 2015-05-09, pris: 2 ökl
En hund som löser större delen av provet på ett utmärkt sätt. Något diffusa markeringar på land. Bättre marktäckning på söket önskas för högre pris.

Gävle 2015-05-16, pris: 1 ökl
En kraftfullt arbetande tik som löser prövningens samtliga delar på ett tilltalande sätt. Lite tappad effektivitet under sökarbetet påverkar inte helheten av ett bra retrieverarbete.

Hedemora 2015-05-30, pris: 1 ökl
En tik som idag uppvisar mycket god retrieveregenskaper. Hon är väl i hand. Gör ett utmärkt sökarbete. Hennes vattenmarkering förtar inte intrycket av hennes arbete.

Södra Roslagen 2015-08-14, pris: 0 ekl
En hund som uppvisar en stor arbetslust som ibland är lite svårt att kontrollera. Dagens arbete blir alltför yvigt för att hon skall hamna på prispallen men hon visar upp en stor del av sina goda retrieveregenskaper.

Österåker 2017-05-07, pris: 0 ekl
En hund med stor arbetskapacitet både på land och vatten. Skulle önska bättre balans mellan följsamhet och självständighet. Brister idag framför allt i sitt markeringsarbete samt har alltför mycket ljud för att tilldelas pris.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-10-23 / Page updated 23 Oct 2020: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-10-22 / Information from the Swedish Kennel Club 22 Oct 2020