Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Capandus Love Express

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Skedhult 2004-08-14                          Läs här
Ed 2004-09-04 333334 355454 455555 5 5 Läs här
Ed 2005-09-10 333334 455554 455443 5 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 333334 3.5554.554 4554.54.54 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Skedhult 2004-08-14, pris: 0 ukl
Prövningen avbryts av domaren p g a att det för dagen saknas samarbetsvilja.

Ed 2004-09-04, pris: 2 ukl
En hund som genomför provet relativt väl, speciellt avseende markering och vattenarbete. Dock önskas sökarbetet effektivare.

Ed 2005-09-10, pris: 0 nkl
En hund som för dagen inte visar den rätta arbetsglädjen. Markerar bra och har fin viltbehandling.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-02-11 / Page updated 11 Feb 2020: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-01-20 / Information from the Swedish Kennel Club 20 Jan 2020