Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Elmshorn Diana

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Warringah's Cobblestone Splash of Water's Arrac 554555 555555 455555 5 5  
555455 454445 455555 5 5  
355425 555554 339855 5 5  
455555 545555 446845 545  
       45      395        
343445 455555 255555 5 5  
Ludvika 2004-08-21                           
Hofors 2004-09-18 543445 555555 455455 5 5  
Brunnsholm 2004-09-25 555445 555555 544755 5 5  
Väse 2004-10-02                           
Ludvika 2005-08-20                           
Dylta Bruk 2005-09-03 455555 455555 544555 5 5  
Dylta Bruk 2005-09-04 555555 555555 555555 5 5  
Brunnsholm 2005-09-24                           
Garphyttan 2006-05-06 455555 435555 533555 5 5  
Fagersta 2006-07-22 454555 435555 355555 5 5  
Munktorp 2006-08-19 445445 555555 356555 5 5  
Ludvika 2006-08-26 555455 555555 456545 5 5  
Väse 2006-09-30                           
Örebro 2007-10-06                           
Splash of Water's Cookie 2       5   1             
Gävle 2004-05-22 3  4 4  55551 1 5 55 5 5  
Splash of Water's Princesse 523335  55555 355555 5 5  
444445 555555 555555 5 5  
444455  34445 355452 4    
454445 454444 445545 4 4  
Sundsvall 2004-07-31 544455 445555 555555 555  
Härnösand 2004-08-21 433535 355555 555555 4 5  
Sollefteå 2005-07-23 434435 345555 555555 5 5  
Örnsköldsvik 2005-08-20 344555 345555 455454 4 5  
Umeå 2005-09-24 344444 335555 455555 5 5  
Härnösand 2006-08-05 3  555 145555 555551 3 5  
Härnösand 2007-09-15 455455 355555 555555 5 5  
Splash of Water's Waffle 544235 555555 455555 5 5  
Sundsvall 2004-07-31 322433 444  3 3333        
Genomsnitt för ovanstående kull 44.24.24.24.24.9 4.14.54.94.94.94.6 44.65.25.14.94.7 4.84.55
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Capandus Still Got The Blues Splash of Water's Coffee'orange Örnsköldsvik 2005-08-20 5       55                
Härnösand 2005-08-27 322333 344443 322444 4 4  
Örnsköldsvik 2006-08-19                           
Gällö 2007-05-17 444335 545555 544355 5 5  
Härnösand 2007-09-15 924335  455 4 434442 2 4  
Genomsnitt för ovanstående kull 5.32.73.3334.3 44.34.84.74.54 433.33.74.33.7 3.7 4.3
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.24.14.14.14.14.8 4.14.54.84.94.94.5 44.4554.84.6 4.74.54.9
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
   225    55   55555 5 5 Läs här
443454 555455 545455 5 5 Läs här
444444 455444 444445 4   Läs här
545445 545555 555555 5 5 Läs här
Gällö 2004-05-30 433434 5554 4 447555 5 5 Läs här
Örnsköldsvik 2005-08-20 554455  55535 555556 5 5 Läs här
Sundsvall 2006-09-02 444444 444444 444444 4   Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.343.83.73.94.4 4.64.74.84.44.34.5 4.54.454.64.75 4.7 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Prov, pris: 0 nkl
Är en väldigt duktig markör på vatten. Men p g a alltför stora brister i sitt markarbete och sitt låga tempo som kraftigt belastar effektiviteten gör att hundenför dagen ej kan gå till pris.

Prov, pris: 2 nkl
En tik som gör ett bta markerings och vattenarbete. Spontan i sin apportering. Kunde dock ta för sig bättre i sitt fria sök. Bra viltbehandling. Lättförd.

Prov, pris: 2 nkl
En tik som har stor kapacitet och presterar ett bra arbete, dock mattas hom betydligt vid det fria söket.

Prov, pris: 2 nkl
Gör ett bra markeringsarbete på vatten, har däremot problem med landmarkeringen.Börjar fältarbetet bra med god marktäckning. Mattas ngt vid slutet. I övrigt re n spåntan apportöör med bra vilthantering och avlämningar. Förs väl.

Gällö 2004-05-30, pris: 3 nkl
En tik som inleder inspirerat, som sedan tappar i effektivitet. Detta tillsammans med rullning på måsen belastar helheten.

Örnsköldsvik 2005-08-20, pris: 2 nkl
En tik som löser sina uppgifter med bra samarbete med sin förare. Bra apportering och avlämningar. Drar ner sitt betyg genom att pipa vid passiviteten.

Sundsvall 2006-09-02, pris: 2 nkl
En god tik som presterar ett bra arbete i god kontakt med sin förare. Dock skulle man önska större effektivitet.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2021-04-08 / Page updated 8 Apr 2021: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2021-03-26 / Information from the Swedish Kennel Club 26 Mar 2021