Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Hackihäls Aska

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Fieldcourt Dancing Pioneer Hackihäls Early-Bird Vallentuna 2009-10-11                           
Hackihäls Eldorado Umeå 2005-09-24 5                         
Umeå 2006-05-27 444445 445554 455555 5 5  
Örnsköldsvik 2006-08-19 444355 455454 555455 5 5  
Umeå 2007-05-26 545455 555554 454555 5 5  
Örnsköldsvik 2007-08-18 555555 555554 455455 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.64.34.544.85 4.54.854.854 4.354.84.555 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.24.54.44.84.64.8 4.34.65.24.64.54.7 4.64.74.94.654.9 4.94.85
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.64.34.544.85 4.54.854.854 4.354.84.555 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.24.54.44.84.64.8 4.34.65.24.64.54.7 4.64.74.94.654.9 4.94.85
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
443454 455555 555455 5 5 Läs här
445545 545551 155553 4 5 Läs här
555445 555554 555555 5   Läs här
              2 5 55     Läs här
555455 555555 555555 5 5 Läs här
Sunne 2004-09-25 344334 344443 344742 344 Läs här
Brunnsholm 2004-09-25 344444 444554 444344 4 5 Läs här
Ånnaboda 2005-05-07        135  2      3   5 Läs här
Brunnsholm 2005-09-24                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 44.34.344.24.5 3.94.34.74.84.83.4 3.64.74.74.84.74 4.344.8
Genomsnitt för hela rasen 4.24.54.44.84.64.8 4.34.65.24.64.54.7 4.64.74.94.654.9 4.94.85


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Prov, pris: 3 ukl
En lugnt arb tik som skulle behöva mer effektivitet få söket föt högre pris.

Prov, pris: 0 ukl
En tik som arbetar sig långt in på prövningen när hon hittar en kråka och lämnarområdet utan att apportera denna. Övrigt vilt apporteras helt spontant. Trots d etta kan hunden inte tilldelas pris.

Prov, pris: 2 nkl
En behaglig och lättförd liten tik. Hon är mycket målmedveten i sitt sökarbete likaså markering. Idag belastas hon tyvärr ngt av en avig inställning till kråka.

Prov, pris: 0 nkl
Prövningeb bryts p g a apportvägran.

Prov, pris: 1 nkl
Ett gedigert retrieverarbete som utförs med stor focus och koncentration. Förs trevligt, balanserar självständighet och samarbetsviljan på ett utm sätt.

Sunne 2004-09-25, pris: 3 ökl
Tiken visar en del goda egenskaper men också vissa brister enl ovan.

Brunnsholm 2004-09-25, pris: 3 ökl
Hunden verkar idag inte riktigt i harmoni med sig själv. Svänger mycket i engagemang. Sammantaget är dock arbetet prisvärt men inte mer än så.

Ånnaboda 2005-05-07, pris: 0 ökl
Brytes p g a att tiken är för hårt belastad.

Brunnsholm 2005-09-24, pris: 0 ökl
Prövningen avbryts p g a apporteringsfel.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2018-08-21 / Page updated 21 Aug 2018: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2018-07-27 / Information from the Swedish Kennel Club 27 Jul 2018