Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Geischess Zaga

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
55555   55  5 55555      Läs här
445445 355444 444454 4 4 Läs här
455555 456445 554355 5 5 Läs här
455555 355445 544555 5 4 Läs här
                         Läs här
454555 455445 555555 5 5 Läs här
555555 445515 555555 5 8 Läs här
Örnsköldsvik 2004-08-28 455555 456455 555555 5 5 Läs här
Umeå 2004-09-11                          Läs här
Järvsö 2004-09-25 455555 556555 555655 5 5 Läs här
Lit 2005-08-13 455555 355555 555455 5 5 Läs här
Skellefteå 2005-09-03 555555 455555 555555 5 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.34.94.94.94.95 3.84.95.34.44.14.9 4.94.84.74.754.9 4.9 5.1
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Prov, pris: 1 ukl
En hund med mycket goda förtjänster i sitt fria arbete samt sitt markeringsarbete. Några smärre brister i sitt samarbete med föraren.

Prov, pris: 3 ökl
En ung tilltalande tik med goda egenskaper som presterar ett bra arbete trots att det finns en del brister.

Prov, pris: 2 ökl
En mycket lovande tik som löser provet på ett förtjänstfullt sätt. Där brister iavlämning och stadga belastar helheten.

Prov, pris: 3 ökl
Gör ett bra fältarbete. Jobbar effektivt både på närsök och det stora fältet. Löser markeringuppgifterna på land och vatten bra. Hade önskat mer effektivitet vid dirigeringsuppgifterna ( vattendir löses ej) Kunde även gå bättre fot under transport.

Prov, pris: 3 ökl
Positiv och stark tik som i stort löser sina uppgifter. Är inte tillräckligt dirigerbar för att klara sin uppgift.

Prov, pris: 3 ökl
En tik som inleder prövningen på ett förtroendeingivande sätt. Gör ett utm vattendirigeringsarbete. Därefter dras helhetsintrycket ner kraftigt där hunden inte löser landdirigeringsuppgiften samt några skall i passivitet.

Prov, pris: 3 ökl
En liiten kvick tik som visar goda retrieveregenskaper men är lite orutinerad i de stora sammanhangen.

Örnsköldsvik 2004-08-28, pris: 1 ökl
En hund med god balans mellan självständigt arbete och följsamhet. Helhetsintrycket störs något av oro vid fot och på passivitet i inledningen.

Umeå 2004-09-11, pris: 2 ökl
Förd på ett behagligt sätt. Har idag små problem vid dirigering och markering som idag belastar prissättningen.

Järvsö 2004-09-25, pris: 2 ökl
En tik som genom hela provet gör ett utmärkt retrieverarbete. Utmärkt sök, dirigerings och markeringsarbete. Bättre följsamhet skulle önskas för klassen.

Lit 2005-08-13, pris: 2 ökl
En arbetsvillig tik som i stort löser provet på ett bra sätt. Ett par slarviga avlämningar samt en alltför självständig landdirigering drar för dagen ner priset.

Skellefteå 2005-09-03, pris: 1 ökl
En intensiv kraftfull tik som är en säker apportör och behärskar alla olika arbetskrav.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-09-02 / Page updated 2 Sep 2020: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-09-01 / Information from the Swedish Kennel Club 1 Sep 2020