Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Viltvårdarns Lots

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Örebro 2009-05-09                          Läs här
Herräng 2010-05-13 544555 455555 555555 555 Läs här
Kuså 2010-05-22 455555 445555 455555 5 5 Läs här
Kuså 2010-05-23 555555 535555 555555 5 5 Läs här
Hallstavik 2010-08-28 455555 555545 555455   5 Läs här
Uppsala 2010-09-04 454445 445545 555455 5 5 Läs här
Växjö 2010-09-25 555555 555545 455555 5 5 Läs här
Väse 2010-10-02 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Norrköping 2011-08-20                          Läs här
Eskilstuna 2011-09-10                          Läs här
Norrköping 2012-08-18                          Läs här
Norrköping 2012-08-19                          Läs här
Falun 2012-09-23                          Läs här
Norrköping 2013-08-18                          Läs här
Västerås 2013-10-06                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.64.94.74.94.95 4.64.4554.65 4.7554.755 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Örebro 2009-05-09, pris: 1 nkl
En mycket duktig jakthund som är mogen för större uppgifter i ökl.

Herräng 2010-05-13, pris: 2 ökl
En trevligt arbetande hund som är en utmärkt markör och utför ett tillfredsställande sökarbete. Är bra i hand men vattendirigeringen blir tyvärr alltför omständig för att högsta pris ska kunna ges.

Kuså 2010-05-22, pris: 2 ökl
En härlig, arbetsvillig hund som löser större delen av dagens jobb på ett övertygande sätt. Helhetsintrycket belastas något vid inlevereringar och vid vattendirigeringen.

Kuså 2010-05-23, pris: 2 ökl
En mycket trevlig hund som löser större delen av provet effektivt. Får dock inte till det vid vattenmarkeringarna, vilket också sätter priset.

Hallstavik 2010-08-28, pris: 1 ökl
En hane som visar upp utmärkta egenskaper. Trots några smärre skönhetsfläckar arbetar sig hanen igenom hela provet på ett förtjänstfullt sätt.

Uppsala 2010-09-04, pris: 2 ökl
En hane som idag uppvisar många bra retrieveregenskaper men som behöver slipa på samarbetet med sin förare för att få högsta pris.

Växjö 2010-09-25, pris: 3 ökl
En härligt arbetande labrador som har en hel del goda retrieveregenskaper. Behöver finslipas vad gäller inlevereringar hela vägen till föraren utan dropp. Apporteringslusten är stor vilket renderar i viltbyte på vatten.

Väse 2010-10-02, pris: 1 ökl
En alert hane som genomför dagens prov på ett tilltalande sätt.

Norrköping 2011-08-20, pris: 1 ekl
En mkt arb.villig hund med fina förtjänster i sök- och dir.arb. Bra markeringsarb. Endast ett smärre skönhetsfel i första vattenmarkeringsarb.

Eskilstuna 2011-09-10, pris: 3 ekl
Trevlig hanhund som genomför provet i bra samarb med sin förare. Sökarb och viljan att leta vidae med apport i munnen gör att högre pris ej kan tilldelas.

Norrköping 2012-08-18, pris: 3 ekl
En hund som gör ett strålande sökarbete. Är spontan med mjukt fint grepp och fina avlämningar. Gör ett bra landarbete i prövningens alla delar. Tappar för dagen koncentrationen i sitt vattenarbete. Dirigeringen blir mycket omständlig och markeringsar

Norrköping 2012-08-19, pris: 3 ekl
En hane som idag har sin stora förtjänst i sitt sökarbete. Är spontan med snabba inlevereringar. Gör ett bra markeringsarbete på vatten, missar den ena på land och arbetet blir ineffektivt. Följer ej upp tecken och signaler på vattendirigeringen och

Falun 2012-09-23, pris: 0 ekl
En hane som inleder dagens prov på ett fullt godtagbart sätt. Han är en bra markör. Trögstyrd på dirigeringar. Under sökarbetet slutar hunden arbeta och provet avbryts.

Norrköping 2013-08-18, pris: 3 ekl
En mycket arbetsvillig kille med mycket bra markering och dirigering. Börjar ineffektivt på söket men arbetar upp sig efter hand. Fina apporteringar överlag men oroligt grepp vid landmarkering.

Västerås 2013-10-06, pris: 3 ekl
En hane som för dagen brister i sin markeringsförmåga och i sökarbetet, för att nå ett högre pris.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-10-23 / Page updated 23 Oct 2020: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-10-22 / Information from the Swedish Kennel Club 22 Oct 2020