Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Jaktlågans Lord-Lambourne

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Järlåsa 2008-08-16 544555 455355 454355     Läs här
Stockholm 2008-08-30 533435 555555 555355 5 5 Läs här
Eskilstuna 2008-09-13 555555 555545 555455 5 5 Läs här
Enköping 2008-09-20 454555 555545 455355 5 6 Läs här
Nyköping 2008-09-27 554555 555555 555355 5 5 Läs här
Falun 2009-07-29 434445 345555 555655 555 Läs här
Södra Roslagen 2009-08-14 555555 455555 555455 5 5 Läs här
Sparreholm 2009-08-22 455555 435555 555555 5 5 Läs här
Gotland 2009-09-11 535545 555554 555555 5 5 Läs här
Ökna 2009-10-03 555555 335555 555455 5 5 Läs här
Gusum 2010-04-24 455555 555555 455455 5 5 Läs här
Alfta 2010-09-04                          Läs här
Lövnäs 2011-07-23                          Läs här
Lövnäs 2011-07-24                          Läs här
Sundsvall 2011-08-13                          Läs här
Norrköping 2011-08-20                          Läs här
Norrköping 2011-08-21                          Läs här
Skellefteå 2012-07-28                          Läs här
Hunneberg 2012-08-04                          Läs här
Jönköping 2012-08-04                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.64.44.54.84.65 4.44.554.84.84.9 4.754.9455 555.1
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Järlåsa 2008-08-16, pris: 2 nkl
En ung hund med stor potential. Allt har inte kommit på plats ännu. Vattenpassionen och följsamheten är utmärkt. Sökarbetet och apportering fattas ännu en del.

Stockholm 2008-08-30, pris: 3 nkl
En hane som har gjort ett bra markeringsarbete både på land och i vatten. Tapparkoncentrationen och motivation i sökete som inte blir tillräckligt effektivt. Bör skolas i sina avlämningar.

Eskilstuna 2008-09-13, pris: 1 nkl
En stabilt arbetande hund med stor arbetslust och fin samarbetsvilja. Gör ett rakt igenom övertygande arbete.

Enköping 2008-09-20, pris: 3 nkl
En hund m hög potential, blir idag belastad vid avlevereringar smat inleverering, vid ett tillfälle. För att kunna tilldelas högre pris.

Nyköping 2008-09-27, pris: 1 nkl
En hund som besitter de egenskaper en utmärkt retirver ska ha. Arbetar sig dessutom igenom hela prövningen på ett förtjänstfullt sätt. Trosts sina avlämningar är hunden väl värd sitt pris

Falun 2009-07-29, pris: 3 ökl
En hane som genomför dagens uppgifter på ett stundtals bra sätt. Sökarbetet störs av revirpinkande. Byter vilt vid vattendirigering. Detta motiverar dagens pri s.

Södra Roslagen 2009-08-14, pris: 1 ökl
En hund som utför ett tilltalande arbete på land såväl som på vatten. Intrycket störs något av något högljudd handling.

Sparreholm 2009-08-22, pris: 2 ökl
En hane som idag arbetar bra under stora delar av provet men där markeringsförmågan gör priset.

Gotland 2009-09-11, pris: 3 ökl
En hane som besitter många fina retrieveregenskaper. Gör mycket fina dirigeringar samt bra markeringsarbete. Håller dock ej prövningen igenom utan tappar en hel del i sitt sökarbete. Får dock in en hel del vilt. Priset påverkas en hel del av detta.

Ökna 2009-10-03, pris: 3 ökl
En hund med stor jaktlust som löser provet på ett godtagbart sätt. Samlar ett antal brister på vägen vilket också tar ner priset.

Gusum 2010-04-24, pris: 1 ökl
En arbetsvillig hund med mycket goda förtjänster i sökarbetet. Utför övriga uppgifter på ett bra sätt. Kunde ha något effektivare avlämningar.

Alfta 2010-09-04, pris: 3 ekl
En trevligt arbetande hund som är mycket välbalanserad. Belastas idag kraftigt av diffusa minnesbilder vid markeringarna.

Lövnäs 2011-07-23, pris: 1 ekl
En hane som visar på bra markerings- och dirigeringsförmåga. Kunde vara ngt effektivare i sökets början men jobbar upp sig så att det blir en fin helhet. Trevligt förd.

Lövnäs 2011-07-24, pris: 3 ekl
En labradorhane med flera goda egenskaper men får inte med sig riktigt hela söket och som inte riktigt blir effektiv i markeringsarb men ändock förtjänar pris.

Sundsvall 2011-08-13, pris: 1 ekl
En hund som genomför provet på ett utmärkt sätt. Visar en härlig balans mellan lydnad, följsamhet och självständighet.

Norrköping 2011-08-20, pris: 3 ekl
En hund med bra dir.egenskaper. Tillräckliga sök- och markeringsegenskaper. Belastas av okoncentration i markeringsarb samt uthålligheten i sökarb.

Norrköping 2011-08-21, pris: 2 ekl
En hane som genomför dagens prov på ett i stort sett bra sätt. Har idag sin styrka i sökarb.

Skellefteå 2012-07-28, pris: 3 ekl
En hund som löser delar av arbetet på ett godtagbart sätt. Brister vid markeringsarbetet och vattendirigeringen påverkar helheten en hel del.

Hunneberg 2012-08-04, pris: 3 ekl
En bra apportör med goda förtjänster i landarbetet, belastas något i markeringsarbete vatten samt effektiviteten i landdirigeringsarbetet.

Jönköping 2012-08-04, pris: 1 ekl
En hane som gör ett till största delen bra retrieverarbete. Besitter de egenskaper vi önskar se hos en god apportör/eftersökshund. Förs kanske aningen ljudligt.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2019-05-17 / Page updated 17 May 2019: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2019-05-02 / Information from the Swedish Kennel Club 2 May 2019