Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Viltvårdarns Falcon

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Skedhult 2005-08-27 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Halmstad 2007-04-21 455555 446435 555555 5 5 Läs här
Borås 2007-04-28                          Läs här
Skaraborg 2007-05-05                          Läs här
Rimforsa 2007-09-22 455544 435555 555555 5 5 Läs här
Enköping 2007-09-22 454654 546435 455555 5 5 Läs här
Väse 2007-09-29 354554 346435 555555 5   Läs här
Hunneberg 2008-08-02                          Läs här
Östergötland 2008-09-27 343544 336535 555554 5 5 Läs här
Jönköping 2008-11-01 555555 556525 555655 5 7 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 44.94.45.14.74.4 4.145.74.63.45 4.9555.154.9 5 5.3
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Skedhult 2005-08-27, pris: 1 ukl
Gör ett mycket bra markeringsarbete på land och vatten. Löser även fältarbetet på ett godtagbart sätt. Spontan apportör med bra grepp och avlämningar. Väl förd och i gott samarbete med sin förare.

Halmstad 2007-04-21, pris: 3 ökl
En mycket arbetsvillig hund. Löser de flesta uppgifter med stil och fart och kar en fin apportering. Behöver jobba på dirigeringsarbetet samt en markeringsfadäs och pip i passivitet därav dagnes pris.

Borås 2007-04-28, pris: 3 ökl
En mycket behaglig och samarbetsvillig hund. Arbetar med fart och stil. Brister något i markeringsarbetet både på kand och vatten och i marktäckning. Fint apporteringsarbete.

Skaraborg 2007-05-05, pris: 1 HP ökl
En hund som genomför prövningen på ett övertygande sätt. Arbetar gärna för sin förare. Något ivrig vid skotttillfällen. Väl förd.

Rimforsa 2007-09-22, pris: 2 ökl
En mycket arbetsvillig hund som har stora förtjänster i sökarbetet och visar tillräcklig styrbarhet i dirigeringsarbetet. Brister något i koncentrationsförmåga vid lösandet av landmarkeringsuppgiften.

Enköping 2007-09-22, pris: 3 ökl
En mycket talangfull hund som besitter en stor arbetskapacitet. Den stora arbetslusten inverkar ibland menligt på effektiviteten. Är för dagen inte helt tyst.

Väse 2007-09-29, pris: 3 ökl
En hund som löser stora delar av prövningen på ett godtagbart sätt. Brister dock för mycket i samarbete och stadga.

Hunneberg 2008-08-02, pris: 0 ökl
En hund vars upphetsning och stress som visar sig högljutt pipande och okoncentration tyvärr utesluter honom från pris.

Östergötland 2008-09-27, pris: 2 ökl
En hund som genomför provet relativt bra. Dock kunde den stundtals vara mer effektiv.

Jönköping 2008-11-01, pris: 3 ökl
En arbetsvillig labbehane som genomför provets delar på ett bra sätt. Ett mkt fint och motiverat sök. Belastas för dagen av problem med stadgan.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2019-05-17 / Page updated 17 May 2019: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2019-05-02 / Information from the Swedish Kennel Club 2 May 2019