Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
LE-Cop's Jasmin

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Knubbes Bruno LE-Cop's Quist Ystad 2010-10-16 455555 545455 555455 5 5  
Skåne Mitt 2011-04-30                           
Ystad 2011-10-15 2  5 5  58125 555555 5 5  
Skåne Mitt 2012-04-21 3  5 5  56135 5555        
Genomsnitt för ovanstående kull 355555 54.76.323.35 5554.755 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Clown's Friendship Fokker LE-Cop's Rubin Af Björnsnäs Labrador Retrie 2013-05-06 555555 555555 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 555555 555555 555555 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
LE-Cop's Shanti Skåne Mitt / Vo 2014-04-26 322 44 588224 433333 3    
Genomsnitt för ovanstående kull 322 44 588224 433333 3  
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 3.44454.74.8 55.46.42.63.44.8 4.84.64.64.44.54.5 4.555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Skåne Mitt-Vomb 2007-04-14                9         Läs här
Bromölla 2007-05-05 555555 5555 4 559555     Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 555555 5555 4 579555    
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Skåne Mitt-Vomb 2007-04-14, pris: 0 nkl
Har idag allt för hårt grepp, skadar kråka varvid provet avbrytes.

Bromölla 2007-05-05, pris: 0 nkl
En tik som visar stor arbetslust. Genomför dagens prov i sin helhet på ett mycket förtjänstfullt sätt. Ovarsamhet med vilt vid landmarkeringen är av sådan art att hon för dagen utesluts från pris.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-04-30 / Page updated 30 Apr 2020: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2020