Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Hackihäls Indiana Jones

Råby 2012-05-11 555555 555555 544555 5 5 Läs här
Forssjö 2012-05-12 443555 335555 555555 5 5 Läs här
Örebro 2012-07-21 545554 555555 555555 5 5 Läs här
Sala 2012-08-18 352555 345555 544455 55  Läs här
Hallstavik 2012-08-25 455555 436445 555555   5 Läs här
Laxå 2012-08-25 455555 345555 555555 55  Läs här
Eskilstuna 2012-09-08 555555 545  5 555555 5 5 Läs här
Enköping 2012-09-15 455555 555555 555555 5 5 Läs här
Stjärnhov 2012-09-29                          Läs här
Garpenberg 2015-08-29                          Läs här
Norrtälje 2015-09-06                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.34.84.4554.9 4.14.15.14.94.95 54.84.84.955 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Råby 2012-05-11, pris: 1 nkl
En samarbetsvillig trevlig hund som uppvisar stor arbetslust och presterar ett arbete till stor belåtenhet.

Forssjö 2012-05-12, pris: 0 ökl
En hund som i och för sig har många goda retriveregenskaper men är ej mogen för dagens uppgifter. Det kommer att gå mycket bättre i framtida prov.

Örebro 2012-07-21, pris: 2 ökl
En kraftfullt arbetande hane som genomför större delen av provet på ett bra sätt. En omständlig landdirigering och stundtals bristande effektivitet i sökarbetet påverkar priset.

Sala 2012-08-18, pris: 3 ökl
En hund som för dagen har sina förtjänster i landmarkeringsarbetet. Har retrieverpaketet med rätt apporteringslust. Bristande samarbetsvilja samt ineffektivt sökarbete ger dagens pris.

Hallstavik 2012-08-25, pris: 2 ökl
En kraftfull arbetande hanhund som ger ett starkt intryck. Har mycket fin apportering och är en utmärkt sökhund. Skulle vilja se bättre följsamhet på dirigeringsarbetet samt större koncentration vid markeringsuppgifterna för högre pris.

Laxå 2012-08-25, pris: 3 ökl
En labradorhane som gör ett fint sökarbete, täcker marken väl. Är mycket uppmärksam på föraren men trots detta blir vattendirigeringen mycket omständlig.

Eskilstuna 2012-09-08, pris: 1 ökl
En trevlig ung hane som genomför provet på ett bra sätt. Bra sök. Bra samarbetsvilja. Kunde vara distinktare på vattenmarkeringen.

Enköping 2012-09-15, pris: 2 ökl
En hane som genomför större delen av dagens prov på ett bra sätt.

Stjärnhov 2012-09-29, pris: 3 ökl
En hund som uppvisar stor arbetsglädje fr a vid sök och markeringar. Brister i dirigeringsarbetet gör att högre pris inte kan tilldelas.

Garpenberg 2015-08-29, pris: 0 ekl
En utmärkt markör som för dagen visar lite för stora brister i samarbetsvilja.

Norrtälje 2015-09-06, pris: 3 ekl
Stabilt arbetande hund som ger ett välbalanserat intryck. Han arbetar förtjänstfullt i det tunga vassarna. Belastas idag kraftigt av ett ostrukturerat markeringsarbete på land.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-07-26 / Page updated 26 Jul 2020: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-07-20 / Information from the Swedish Kennel Club 20 Jul 2020