Information från www.labrador.nu

Lydnadsprov

 

Förteckningen innehåller alla av Svenska Kennelklubben (SKK) registrerade lydnadsprov för labrador under perioden.