Information från Flat-data

Övriga ögondiagnoser

 

Förteckningen innehåller alla av Svenska Kennelklubben (SKK) registrerade veterinära diagnoser förutom de som specificeras på särskilda listor.