Information från www.labrador.nu

RD = Retinal Dysplasi

 

Förteckningarna innehåller alla av Svenska Kennelklubben (SKK) registrerade fall med diagnosen "Retinal Dysplasi". Det finns två typer, RD (total) respektive Fokal RD (fokal, multifokal och geografisk är varianter).