Information från Amrisdata

Total katarakt

 

Förteckningen innehåller alla fall av total katarakt som diagnostiserats och registrerats av Svenska Kennelklubben (SKK). Observera att vissa hundar senare kan ha fått en annan diagnos.