Information från Amrisdata

Främre Y-sömskatarakt

 

Förteckningen innehåller alla fall av främre Y-sömskatarakt som diagnostiserats och registrerats av Svenska Kennelklubben (SKK). Observera att vissa hundar senare kan ha fått en annan diagnos.