Information från Rasdata.nu Övrig partiell katarakt

Förteckningarna innehåller alla av Svenska Kennelklubben (SKK) registrerade diagnoser avseende övrig partiell katarakt.

Diagnoser 2019

Diagnoser 2018
Diagnoser 2017
Diagnoser 2016
Diagnoser 2015
Diagnoser 2014
Diagnoser 2013

Diagnoser 2012

Diagnoser 2011

Diagnoser 2010

Diagnoser 2009
Diagnoser 2008
Diagnoser 2007
Diagnoser 2006

Diagnoser 2005
Diagnoser 2004

Diagnoser 2003

Diagnoser 2002

Diagnoser 2001

Diagnoser 2000

Diagnoser 1999 
Diagnoser 1998
 

Diagnoser 1997
 

Diagnoser 1996
 
Diagnoser 1995
 
Diagnoser 1994
 
Diagnoser 1993
 
Diagnoser 1992
 
Diagnoser 1991
 
Diagnoser 1990
 

Diagnoser 1989 
Diagnoser 1988
 
Diagnoser 1987
 
Diagnoser 1986

Diagnoser 1985
 
Diagnoser 1984
 
Diagnoser 1983
 
Diagnoser 1982
 
Diagnoser 1981
 
Diagnoser 1980
 

Diagnoser 1979 
Diagnoser 1978
 
Diagnoser 1977
 
Diagnoser 1976

Diagnoser före 1976


Rasdata.nu underhålls av Jörgen Norrblom
Marita BjörlingWebbans Illustrationer har gjort alla loggorna