Information från Rasdata.nu

Avkommestatistik jaktprov

 

Denna förteckning innehåller de hundar som har registrerad avkomma och där minst två avkommor någon gång startat på jaktprov. Hundarna är uppdelade i en lista för tikar och en för hanar. Sorteringen är baserad på ett beräknat värde, kallat "Jakttotal", se mer om detta nedan.

 

Ett exempel ur listan för hanar:

Namn Eget Antal Antal % UKL NKL ÖKL EKL % Jakt Per start.
  bästa valpar start start 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 pris total avkomma
Haretor Shadow of Drakeshead 1 ekl 233 91 39 7 7 2 2 4 1 2 2 11 8 7 4 29 1 2 2 89 683 7.5

 

Namn = det hos SKK registrerade namnet (klickbart till en detaljerad sida om hunden)

Eget bästa = hundens bästa pris på jaktprov

Antal valpar = antal avkommor totalt

Antal start =  antal avkommor som startat på jaktprov

% start = andel avkommor som startat i förhållande till totalt

UKL/NKL/ÖKL/EKL = resp. avkommas bästa pris på jaktprov

% pris = andel som gått till pris i förhållande till startade

Jakttotal = en beräknad summa där 0:a i UKL/NKL ger lägst och 1:a i EKL ger högst

Per start. avkomma = jakttotal per startad avkomma


Rasdata.nu underhålls av Jörgen Norrblom
Marita BjörlingWebbans Illustrationer har gjort alla loggorna